Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Nowe drogi w Myszkowie: Od korków do rozwoju – plan na przyszłość

Nowe drogi w Myszkowie: Od korków do rozwoju – plan na przyszłość

Ruch drogowy w Myszkowie staje się coraz bardziej problematyczny, wpływając nie tylko na codzienne życie kierowców, ale także na rozwój miasta jako całości. Zakorkowane ulice nie tylko generują frustrację i opóźnienia, ale również mają negatywny wpływ na środowisko i jakość życia mieszkańców. W odpowiedzi na te wyzwania, lokalne władze oraz przedsiębiorstwa podejmują inicjatywy mające na celu poprawę infrastruktury drogowej. Jednym z istotnych projektów jest budowa nowej drogi wyjazdowej z centrum miasta. Ta propozycja, wynikająca z konsultacji z firmami i społecznością, ma za zadanie zwiększyć płynność ruchu, zmniejszyć zatory oraz wspierać rozwój gospodarczy. Jednak aby ten plan stał się rzeczywistością, potrzebujemy zaangażowania i opinii mieszkańców. Czy chcielibyście Państwo mieć taką drogę w Myszkowie?

Nowe drogi w Myszkowie: Od korków do rozwoju – plan na przyszłość

Zakorkowane drogi są nie tylko irytujące dla kierowców, ale także bywają poważnym problemem dla całej społeczności miasta. Stałe zatory mogą prowadzić do opóźnień w dotarciu do pracy, szkoły czy innych miejsc, co utrudnia codzienne życie mieszkańców. Pewna osoba powiedziała mi, że woli jeździć do pracy do Zawiercia, niż do Myszkowa – chociaż tu ma bliżej – bo nie może znieść codziennego stania w korkach. Do Zawiercia ma lepszy dojazd! 

Ponadto długotrwałe korki powodują zwiększone zużycie paliwa i emisję szkodliwych substancji do atmosfery, co ma negatywny wpływ na środowisko. Aby skutecznie radzić sobie z tym problemem, konieczne jest podejmowanie działań zarówno krótko-, jak i długoterminowych. Krótkoterminowe rozwiązania mogą obejmować poprawę synchronizacji sygnalizacji świetlnej, lepsze zarządzanie ruchem oraz zachęcanie do korzystania z alternatywnych środków transportu, takich jak transport publiczny czy rower. Natomiast długoterminowe działania mogą obejmować rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej oraz budowę nowych tras obejściowych.

Wynikiem rozmów, zarówno z przedstawicielami firmy Schumacher, jak i z lokalnymi mieszkańcami oraz władzami miasta, jest propozycja budowy nowej drogi wyjazdowej z centrum Myszkowa. Nowa arteria miałaby połączyć rondo koło Leśniczanki z ulicą Kopernika, biegnąc koło wodociągów i wzdłuż torów w celu poprawy płynności ruchu i odciążenia centrum miasta. Plan zakłada budowę drogi współfinansowanej przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Gminę Myszków oraz kilka firm w Myszkowie. Projekt ten jest inicjatywą mającą na celu rozwój infrastruktury drogowej i polepszenie jakości życia mieszkańców. Na zrealizowanie tego projektu możemy postarać się o dofinansowanie, np. ze środków unijnych. Także firma Schumacher zadeklarowała, że dołoży się do tej inwestycji, bo ma taką możliwość. Być może i inne przedsiębiorstwa położone w pobliżu wyasygnowałyby jakąś kwotę.

Tu pojawia się pytanie do pana burmistrza Żaka, czy po rozmowach z firmą Schumacher, z firmą Sokpol oraz z radnymi miasta Myszkowa zaczął przygotowywać jakieś konkrety, aby ta inwestycja mogła dojść do skutku. Czy nadal w tym temacie nic się nie dzieje?

Na podstawie dotychczasowych rozmów z przedstawicielami firm oraz lokalnymi władzami widzimy sporo argumentów za budową nowej drogi jako rozwiązania na problemy związane z ruchem drogowym w Myszkowie. Propozycja nowej arterii ma na celu zwiększenie przepustowości ruchu, odciążenie centrum miasta od ruchu tirów zaopatrujących kilka dużych przedsiębiorstw (prognozy mówią o ok. 300! tirach dziennie przejeżdżających przez centrum miasta) oraz poprawę dostępu do kluczowych punktów dla biznesu.

Dodatkowo ważne jest, abyśmy skonkretyzowali inne potencjalne korzyści, jakie nowa arteria przyniesie dla lokalnej gospodarki oraz mieszkańców. Przede wszystkim poprawa dostępności do miejsca pracy i punktów handlowych może przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności Myszkowa jako miejsca do życia i inwestycji. To z kolei może przyciągnąć nowych przedsiębiorców i inwestorów, co ostatecznie przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki i zwiększenia zatrudnienia. Mieszkańcy, wjeżdżając do centrum Myszkowa, mogliby przejeżdżać z ronda bezpośrednio do centrum na ul. Kopernika.

Ważne jest także, abyśmy przeprowadzili odpowiednie analizy dotyczące wzrostu ruchu oraz rozwoju gospodarczego po ukończeniu projektu. Szacunkowe dane na ten temat będą kluczowe przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego rozwoju infrastruktury drogowej w Myszkowie. Dlatego też konieczne będzie ścisłe monitorowanie sytuacji po oddaniu nowej arterii do użytku, aby móc dostosować nasze działania do zmieniającej się sytuacji.

Wierzę, że dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu lokalnych władz, firm oraz myszkowskiej społeczności, będziemy w stanie efektywnie zrealizować ten projekt przynoszący wymierne korzyści dla mieszkańców i rozwoju naszego miasta.

Drodzy mieszkańcy Myszkowa, tutaj stawiam pytanie Wam: Czy Państwo chcielibyście taką drogę w Myszkowie mieć?