Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Czy Burmistrz blokuje inwestycje ?  – skargi inwestorów (71)

Czy Burmistrz blokuje inwestycje ? – skargi inwestorów (71)

Występujące obawy dotyczące blokowania inwestycji przez Burmistrza miasta Myszkowa oraz potencjalne nierówności w traktowaniu przedsiębiorców są kwestiami istotnymi zarówno z perspektywy prawnej, jak i społecznej. W świetle zasad równego traktowania oraz otwartości na inwestycje istnieje konieczność przeprowadzenia dogłębnej analizy procesów decyzyjnych władz lokalnych. W odpowiedzi na zgłoszone obawy oraz na podstawie komentarzy z komisji kluczowym aspektem staje się zapewnienie transparentności i uczciwości w działaniach administracji publicznej. Zatem zgodnie z tym kontekstem, należy prześledzić przebieg rozmów z inwestorami, dokumentację tych spotkań oraz liczbę i przyczyny odrzuconych wniosków inwestycyjnych. Wdrażanie działań naprawczych może być kluczowe dla zachowania zaufania społeczności lokalnej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego miasta Myszkowa.

Dotyczy: Myszków –  Inwestycje w Myszkowie

Interpelacja nr   71/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W świetle obowiązującego prawa oraz dobrych praktyk administracyjnych władze lokalne są zobowiązane do transparentnego i równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych. Różnicowanie traktowania firm, a tym bardziej blokowanie inwestycji bez solidnych przesłanek prawnych lub ekonomicznych, może budzić poważne obawy o zgodność działań z zasadami sprawiedliwości, równego traktowania oraz ochrony konkurencji.

Rozwój gospodarczy miasta Myszkowa zależy od otwartości na inwestycje, współpracy z przedsiębiorcami oraz transparentności procesów decyzyjnych. Oferowanie równych szans wszystkim firmom, niezależnie od ich wielkości czy kapitału, jest kluczowe dla zdrowej konkurencji, innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju lokalnego.

W kontekście zgłoszonych obaw, w szczególności skarg, jakie otrzymuję od inwestorów dotyczących blokowania inwestycji przez Burmistrza miasta Myszkowa, istotne jest przeprowadzenie dogłębnej analizy procesów decyzyjnych. Odpowiedzi na poniższe pytania mogą pomóc w ocenie sytuacji oraz zapewnieniu przejrzystości działań:

  • Jak przebiegają rozmowy z inwestorami w Myszkowie i czy są one prowadzone w sposób otwarty i konstruktywny?
  • Czy spotkania z inwestorami są właściwie dokumentowane (protokoły, notatki), co umożliwia ich weryfikację i zapewnia transparentność?
  • Czy istnieje rejestr spotkań i rozmów z inwestorami, który jest dostępny dla opinii publicznej?
  • Ile wniosków inwestycyjnych zostało odrzuconych lub zablokowanych w ostatnim czasie i jakie były do tego przyczyny?

Uzasadnienie 

Podkreślenie znaczenia tych kwestii jest ważne nie tylko z punktu widzenia praw potencjalnych inwestorów, ale także dla dobra ogółu mieszkańców Myszkowa, dla których nowe inwestycje mogą oznaczać nowe miejsca pracy, rozwój infrastruktury i poprawę jakości życia.

Proszę o udzielenie szczegółowych odpowiedzi na powyższe pytania oraz podjęcie ewentualnych działań naprawczych w celu zapewnienia równego traktowania wszystkich podmiotów gospodarczych i otwartości na inwestycje, co jest niezbędne dla dalszego rozwoju Miasta Myszkowa.

Uzasadnieniem też niech będą cytaty z komisji, na której zaprosiłem firmę, która poskarżyła mi się na Burmistrza Myszkowa.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że pan Burmistrz prosi, żeby radni patrzyli na całokształt i dzięki takiemu dzisiaj spotkaniu z Panem dyrektorem, dzięki tej komisji zacznę patrzeć na całokształt, na całokształt Pana kontaktów z firmami, Pana podejścia do inwestorów. …. Dzisiaj Pan powiedział, że nie będzie się Pan spotykał ze wszystkimi, to mam taką prośbę, umówmy się w ten sposób, że jeżeli Pan nie chce się spotkać z jakimś inwestorem, jakimś małym, a dla Pana mały inwestor to jest kilkadziesiąt milionów, to (Ja) chcę się z nim spotkać albo my jako podejrzewam, że większość radnych, też chciałaby się spotkać.Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że każda obiektywna osoba, która dzisiaj tutaj siedzi na tej komisji, każdy gość, który tutaj był, nawet jakiś wysłuchałby całej tej polemiki, stwierdziłby, żeby uciekać z tego miasta, jeśli chodzi o inwestycje, żeby uciekać z tego miasta. Pan tego może nie widzi, ale jestem przedsiębiorcą i jak miałbym zainwestować, miałbym być na takiej komisji, to bym drzwiami trzasnął i bym wyszedł. Mało tego powiedziałbym dziesięciu innym inwestorom, idźcie miasta, jakby mnie tak Pan potraktował. 

Nie tylko ja, bo to radni tutaj mówią do Pana, że taki tu jest pogłos. Ja Panu powiem, że nie tylko nie ma miesiąca, żebym nie dostał informacji od jakiegoś przedsiębiorcy, że ma jakiś problem w naszym mieście, nie o wszystkim mówiłem na komisji, ale dam Panu przykład, że są przedsiębiorcy, którzy mi mówili, że nie mogą inwestować na działce, ponieważ ta działka jest trenerem zalewowym, ale sąsiad obok może. 

Można się z tego śmiać, ale gołym okiem widać, że są w tym mieście równi i równiejsi i jeżeli my tak będziemy podchodzić, że jednych inwestorów dobrze traktujemy, inny źli, Ja w ogóle się zastanawiam, gdzie tu jest granica dla

Pana mały inwestor i duży inwestor. Pan użył sformułowania, że 30 MW to jest duża inwestycja strategiczna, a czy Pan się wsłuchał głos inwestora, który Panu powiedział, że on chce zacząć od kilku megawatów, za rok rozbudować, a potem jeszcze bardziej rozbudować. Czy my to bierzemy w ogóle pod uwagę, że firmy się rozwijają i nie każda musi startować od jakiejś dużej inwestycji. 

Znamy efekt kuli śnieżnej, znamy efekt możliwości rozwojowej, jeżeli przykładowo ktoś robi choinki w Koziegłowach, sąsiad też, kolejni też i nagle całe Koziegłowy są słynne z choinek. Jeżeli my wpuścimy sobie jednego i drugiego inwestora w danej dziedzinie, w danej branży to po jakimś czasie okaże się, że jesteśmy słynni,

ponieważ u nas się inwestuje, a na dzień dzisiejszy Powiat Myszkowski jest chyba jeden z ostatnich powiatów na województwie śląskim, miasto Myszków jest jednym z ostatnich jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, czy załóżmy bezrobocie na tle województwa śląskiego. 

Czas to zmienić, tylko jeżeli będziemy tak się odnosić, mówić, że ten przedsiębiorca, przedsiębiorstwo jest duże i nas to nie interesuje, samo to, że branża jest strategiczna, to jest magazyny energii, OZE, elektrownie ekologiczne, to samo to w sobie już jest dla mnie przynajmniej branża strategiczna. A gdyby było 10 firm, każda by chciała po 2 MW, to w sumie razem 20, dla mnie one są wszystkie tak ważne jak jedna firma, która ma 20 MW, byle tylko nikt tutaj nie zrobił jakiegoś kopciucha, czy załóżmy jakiejś firmy typu, która zanieczyszczałaby nasz krajobraz, było pytanie od radnego, czy to jest dla środowiska, nie, to jest proekologiczna inwestycja. Tutaj nie ma żadnych minusów tej inwestycji. Nie tylko jeden przedsiębiorca, nie tylko jedna firma ma problemy i chciałbym, żebyśmy to zmienili.

AKTUALIZACJA: