Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Budowa marketu Dino

Budowa marketu Dino

Dotyczy: Budowy Marketu Dino 

Jako mieszkańcy cieszymy się z rozwoju naszego miasta, z powstawania nowych budynków mieszkalnych i sklepów. Jednak czasami powstają przy okazji pewne znaczące problemy. Wygląda na to, że przy okazji budowy nowego marketu nie dopilnowano przygotowania drogi dojazdowej oraz kilku innych ważnych spraw…

Interpelacja nr 5/18/11/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z budową marketu spożywczego w Myszkowie przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła, ul. Kochanowskiego i ul. Przyległej, proszę o udzielenie informacji, czy miasto Myszków zaproponowało inwestorowi umowę współpracy na utwardzenie drogi dojazdowej, która jest przyległa do budowanego marketu? 

Często w gminach zdarza się, iż obowiązkiem inwestora jest wybudowanie drogi publicznej dla zrealizowanej przez siebie inwestycji niedrogowej. Szczegóły tego przedsięwzięcia określa umowa zawarta między gminą a inwestorem. W przypadku braku takiej umowy, czy miasto jest zainteresowane, aby inwestor wybudował/odbudował drogę, jak tylko będzie zakończona regulacja stanu prawnego ulicy Przyległej? 

Uzasadnienie  

Mieszkańcy Myszkowa zwracają się do mnie z zapytaniem: czy po budowie będzie uporządkowany teren przy dojeździe do ich posesji ? 

Podczas budowy marketu droga ta stała się mało przejezdna i całkowicie została zniszczona przez ciężki sprzęt budowlany; mieszkańcy mają problemy z dojazdem do własnych posesji.