Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja – MTBS

Interpelacja – MTBS

Dotyczy: budynku miejskiego przy ulicy Pułaskiego 7 w Myszkowie 

Interpelacja nr 29/25/08/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Proszę o udostępnienie mi informacji dotyczących wolnych lokali w budynku MTBS przy ulicy Pułaskiego 7 w Myszkowie. Ile tych lokali stało wolnych w roku 2019 , ile jest wolnych na chwile obecną – czyli na dzień 25 sierpnia 2020 roku.

Uzasadnienie  

Jako że: “  misją Myszkowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zaspokajanie, na najwyższym możliwym poziomie, wszystkich potrzeb mieszkaniowych ludności Myszkowa i okolic “ chciałbym uzyskać informację jak założenia te – będące istotą działalności MTBS w Myszkowie są realizowane w praktyce i w odniesieniu, do wskazanego w niniejszej interpelacji adresu