Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
„Czyste powietrze” – czy Myszków przystąpi do programu? (42)

„Czyste powietrze” – czy Myszków przystąpi do programu? (42)

Zgodnie z informacjami dostępnymi do 8 lutego 2021 roku, ponad 1000 gmin zdecydowało się podpisać porozumienia z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w ramach realizacji rządowego programu „Czyste Powietrze”. W związku z tym zwracam się z prośbą o informację, czy Miasto Myszków również planuje skorzystać z tej formy pozyskania wsparcia rządowego, poprzez podpisanie stosownego porozumienia z WFOŚiGW. Podpisanie porozumienia z WFOŚiGW może przynieść szereg korzyści dla gminy, w tym możliwość uzyskania dofinansowania na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski oraz dodatkowe nagrody w konkursach. Zważywszy na potencjalne korzyści wynikające z uczestnictwa w programie, istotne jest podjęcie decyzji przez władze miasta w tym zakresie.

Uzasadnienie wniosku opiera się na potrzebie maksymalnego wykorzystania dostępnych form wsparcia rządowego, które mogą przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz ochrony środowiska naturalnego. Dlatego też, przez niniejszą interpelację, dążę do uzyskania jasnej informacji na temat planów Miasta Myszków dotyczących uczestnictwa w programie „Czyste Powietrze”.

Dotyczy: podpisania przez miasto Myszków porozumienia z WFOŚiGW dotyczącego programu rządowego „Czyste Powietrze“ 

Interpelacja nr 42/22/02/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  do 8 lutego  2021 roku już ponad 1000 gmin podpisało z WFOŚiGW porozumienia  związane z realizacją rządowego  programu  “Czyste Powietrze”, proszę o informację, czy Miasto Myszków zamierza skorzystać z takiej formy pozyskania wsparcia rządowego, podpisało lub zamierza podpisać stosowne porozumienie z WFOŚiGW.

Uzasadnienie  

Podpisanie porozumienia, o którym wspominam, zapewnia gminie podpisującej cały pakiet  konkretnych korzyści. Przysługuje on  wszystkim gminom, które do końca lutego zgłoszą się do WFOŚiGW, a do końca maja 2021 r. podpiszą porozumienie o współpracy przy Programie. Uzyskać można: do 30 tys. zł na uruchomienie i prowadzenie przez rok punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czystego Powietrza”, bonusy za złożone wnioski, w tym 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania oraz dodatkową nagrodę w konkursie za największą liczbę złożonych wniosków w danym roku.