Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja deszczówka

Interpelacja deszczówka

Dotyczy: dofinansowania przez miasto Myszków przydomowych zbiorników magazynujących wodę deszczową  

 Interpelacja nr 26/11/05/2020 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku ze wzrastającym na naszym obszarze zagrożeniem suszą i niedoborami wody, wnioskuję o wprowadzenie przez miasto Myszków programu dofinansowania do budowy przydomowych zbiorników magazynujących wodę deszczową 

Uzasadnienie  

Według aktualnych danych naukowych, w naszym kraju ( więc  także i na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej ) zaczyna brakować wody. Tak pitnej, jak i tej przeznaczonej do celów gospodarskich oraz przemysłowych. Ocenia się, że na jednego mieszkańca Polski przypada tylko około 1600 m3 rocznie  wody w retencji, podczas gdy średnia europejska to około 4500 m3,  w tym samym okresie. Hydrolodzy alarmują już od paru lat, że w naszym regionie zwiększa się zagrożenie tzw. niżowką  hydrogeologiczną  i po prostu suszą. Braknąć może wody w studniach przydomowych oraz ujęciach płytkich ujęciach komunalnych. Według moich wyliczeń w samym tylko Myszkowie susza  może dotknąć około 3000 osób. A są to wyliczenia bardzo ostrożne. W związku z powyższym uważam, że zasadnym jest wspieranie działań mających zniwelować to zagrożenie i minimalizować negatywne skutki suszy. Wspieranie przez miasto budowy przydomowych zbiorników na deszczówkę uważam za takie właśnie działanie i o to wsparcie wnioskuję