Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Dostęp do dodatkowych modułów e-sesji dla Radnych (81)

Dostęp do dodatkowych modułów e-sesji dla Radnych (81)

Pragnę przedstawić Państwu interpelację dotyczącą rozszerzenia funkcjonalności systemu e-sesja dla radnych Myszkowa.
Obecnie miasto Myszków korzysta z pełnego zakresu modułów dostępnych w systemie e-sesja, jednakże istnieje możliwość wykorzystania dodatkowych funkcji, które mogą znacząco ułatwić pracę radnych oraz poprawić dostępność dla mieszkańców. Chciałbym szczególnie podkreślić potrzebę aktywacji modułu umożliwiającego składanie interpelacji przez system
e-sesja.
Rozszerzenie funkcjonalności o moduł interpelacji pozwoliłoby na bardziej efektywną komunikację pomiędzy radnymi a Biurem Rady, a także umożliwiłoby mieszkańcom bezpośredni dostęp do interpelacji poprzez platformę e-sesja. Dzięki temu proces składania wniosków oraz ich przetwarzania mógłby być bardziej płynny i szybszy, co znacząco wpłynęłoby na jakość pracy naszej rady oraz dostępność informacji dla społeczności lokalnej.

Dotyczy: Dostęp do dodatkowych modułów e-sesji dla Radnych

Interpelacja nr 81/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.
Zwracam się z interpelacją w sprawie umożliwienia składania interpelacji przez Radnych Myszkowa za pomocą systemu e-sesja.
Miasto Myszków ma wykupione wszystkie moduły, jakie są w pakiecie e-sesja. Płacimy
My mieszkańcy za moduły w programie esesja, których nie wykorzystujemy. Proszę o to, aby uaktywnić pozostałe moduły, które mogą radnym przydać się w pracy a dzięki temu mieszkańcy mogli być mieć lepszy dostęp do nich. Jednym z takich modułów jest moduł składania interpelacji przez system e-sesja. Odciążyłoby to biuro rady w Myszkowie, a pomogłoby radnym. Dzięki temu każdy radny mógłby składać interpelacje przez specjalnie do tego stworzony system i wnioski interpelacje zostałyby przetworzone w szybszy, komfortowy sposób, a mieszkańcy mieliby do tego dostęp bezpośrednio na stronach esesji.


Moduł interpelacje umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy Radnym, a Biurem Rady
we wszystkich typach jednostek samorządowych. Dzięki modułowi, Radny może za pośrednictwem Biura Rady przekazać swoją interpelację lub wniosek, a także przesłać dowolne inne zapytanie, na które odpowiedzi może udzielić urzędnik wyższego szczebla lub pracownik Biura Rady. Zapytanie może zostać napisane bezpośrednio w aplikacji, Radny może także przesłać dokument z innego programu lub np. zdjęcie.

Poniżej moduł interpelacje z oferty MWC Sp. z o.o. Kowalewicka 12 60-002 Poznań

Jak widać poniżej, interpelacje i zapytania są widoczne na przykład w Opolu, natomiast nie wiadomo, dlaczego ta opcja jest wyłączona w Myszkowie. To ciekawe.
Miasto Opole – Widać, że mieszkańcy MAJĄ DOSTĘP do interpelacji Radnych.

Uzasadnienie
Nasze miasto ma być bardziej przejrzyste i pomocne dla mieszkańców. Powinniśmy wyjść im naprzeciw
i umożliwić lepszy kontakt mieszkańców z Radnymi oraz Samorządem.
Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, kto i jakie interpelacje składa, i w jaki sposób.
A Radni mają prawo w nowoczesny sposób składać interpelacje, jeśli jest taka opcja. Jeżeli już i tak za nią płacimy, dlaczego mamy z tego nie korzystać?