Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Działka nr 4358/5 i stojąca tam niezidentyfikowana naczepa (64)

Działka nr 4358/5 i stojąca tam niezidentyfikowana naczepa (64)

Miasto Myszków wystawiło do sprzedaży działkę na Osińskiej Górze nr 4358/5. Pojechałem tam, aby przekonać się, jaki jest stan tej nieruchomości. Podczas wizyty na miejscu napotkałem na miejsce w stanie zaniedbanym, nieogrodzone, z obiektami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia mieszkańców (niezidentyfikowana naczepa). Teren jest zanieczyszczony olejami, śmieciami oraz niebezpiecznymi odpadami. Nasuwa się wrażenie, że jest to miejsce, gdzie nielegalnie mogą być wylewane do nieużywanych już kanałów substancje szkodliwe, takie jak olej.  Dodatkowo znajdujące się na działce głębokie doły stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

Dotyczy:  Działka o numerze 4358/5 na Osińskiej Górze.2024

 Interpelacja nr   64/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie nielegalnych odpadów niebezpiecznych pozostawianych na terenie miasta.

W związku z trwającą dyskusją na komisji dotyczącą działki nr 4358/5 postanowiłem dokładnie zorientować się w kwestii oferty, jaką miasto przedstawia potencjalnym inwestorom.

Podczas wizyty na miejscu, napotkałem na działkę w stanie zaniedbanym, niezabezpieczoną przed dostępem, z obiektami, które mogą stanowić zagrożenie dla życia mieszkańców. Teren jest zanieczyszczony olejami, śmieciami oraz niebezpiecznymi odpadami. Nasuwa się wrażenie, że jest to miejsce, gdzie nielegalnie mogą być wylewane substancje szkodliwe, takie jak olej, do nieużywanych już kanałów.  Dodatkowo, działka nie jest ogrodzona, a znajdujące się na niej głębokie doły stanowią realne zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. W normalnych okolicznościach za takie zaniedbanie straż miejska mogłaby nałożyć mandat na prywatnego właściciela, w tym przypadku właścicielem jest miasto i widzę, że jest traktowane inaczej. 

Czy tak ma wyglądać działka przygotowana na sprzedaż? Według mnie to nie jest pozytywna wizytówka dla miasta Myszkowa. 

Link do ogłoszenia https://www.miastomyszkow.pl/kategorie/teren-inwestycyjny-ul-osinska-gora 

Również zaskoczyła mnie obecność pozostawionej naczepy, która, jak się dowiedziałem, znajduje się tam od dłuższego czasu. Nasuwa się pytanie, czy zastosował się Pan do moich zaleceń z poprzednich sesji, czy komisji, gdzie ostrzegałem Pana przed takimi sytuacjami. 

W związku z tym chciałbym zapytać, czy jest Pan, Panie Burmistrzu, świadomy, kto jest właścicielem tej naczepy i co znajduje się w jej wnętrzu?  

Proszę również o udzielenie informacji dotyczących działki:

  • Czy teren ten jest regularnie monitorowany przez odpowiednie służby.?
  • Czy jest podpisana umowa na wynajem tej działki, od kiedy i jakie kwoty, jakie są opłaty za najem takiej  działki oraz ich zgodności z obowiązującym cennikiem miasta, przypominam działka ma 5576 m2?
  • Dla porównania proszę w odpowiedzi napisać, jakie opłaty są ponoszone przez innych właścicieli działek, na przykład w okolicach skrzyżowania ulic 1 Maja i 3 Maja?
  • Kto jest odpowiedzialny za zgromadzone odpady niebezpieczne znajdujące się na działce, miasto, czy firma wynajmująca i kto zapłaci za utylizację odpadów?
  • Kiedy miasto zabezpieczy teren przed niekontrolowanym dostępem, szczególnie biorąc pod uwagę bliskość terenu rekreacyjnego prowadzonego przez „Stowarzyszenie Podlas, Myszków”?

Uzasadnienie 

Niniejsza interpelacja kierowana jest w obliczu obserwowanych niepokojących zjawisk związanych ze stanem działki numer 4358/5, która, zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie miasta Myszkowa, jest oferowana jako teren inwestycyjny. Moje zainteresowanie tą kwestią wynika z troski o bezpieczeństwo mieszkańców oraz o pozytywny wizerunek naszego miasta jako miejsca przyjaznego inwestycjom.

Podkreślam potrzebę szybkiej reakcji i odpowiednich działań ze strony zarządzających miastem, aby nie tylko zapobiegać potencjalnym niebezpieczeństwom, ale również, by poprawić wizerunek Myszkowa jako miasta otwartego na inwestycje, dbającego o porządek i bezpieczeństwo swoich mieszkańców.

W obliczu powyższych okoliczności zwracam się z prośbą o szczegółowe wyjaśnienie przedstawionych kwestii oraz o podjęcie konkretnych działań, które poprawią stan działki numer 4358/5 i zabezpieczą ją przed dalszymi negatywnymi skutkami dla środowiska i bezpieczeństwa mieszkańców.

Załączniki

  • zdjęcia naczepy z dnia 05.03.2024,
  • zdjęcia działki z Google maps. 

AKTUALIZACJA: