Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – budowa marketu Dino

Interpelacja radnego – budowa marketu Dino

18.11.2019 roku złożyłem interpelację dotyczącą budowy marketu Dino w Myszkowie. Interpelacja ta była pochodną złożenia przez mieszkańców Myszkowa petycji do władz miasta , którą to petycję zamieszczam poniżej razem z moją interpelacją i odpowiedzią władz miasta.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Do napisania powyższej interpelacji poczułem się zobowiązany, po zapoznaniu się z petycją mieszkańców ulicy Przyległej w Myszkowie. Budowany jest w pobliżu market Dino, a droga jest dosyć mocno zniszczona przez ciężki sprzęt budowlany. Uznałem, że sensownie byłoby doprowadzić do sytuacji, w której inwestor – nie ubogi przecież – będzie finansował remont ulicy, a może nawet jej modernizację. Nieraz przecież tak się dzieje – z korzyścią dla miast i ich mieszkańców.

Urząd miasta odpowiedział , że co prawda nie przewiduje się udziału inwestora budowy marketu Dino, w budowie nowej nawierzchni drogowej , jednak zgodnie z prawem budowlanym wykonawca ( budynku sklepu ) będzie musiał doprowadzić ulicę Przyległą do stanu używalności i naprawić zniszczenia poczynione w trakcie realizacji inwestycji .