Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – budynek MTBS

Interpelacja radnego – budynek MTBS

Ta moja interpelacja – z dnia 25 sierpnia 2020 roku dotyczy wolnych lokali znajdujących się w budynku MTBS przy ulicy Pułaskiego 7

Poprosiłem w niej o udostępnienie mi informacji jaki jest wolny zasób lokalowy w wyżej wspomnianym budynku – biorąc pod uwagę zarówno rok zeszły jak i obecny. Idąc za głosami mieszkańców – chcę bowiem wiedzieć jak miasto gospodaruje tym zasobem a MTBS realizuje swe zadania – między innymi w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych myszkowian.

Jak tylko otrzymam odpowiedź z urzędu miasta Maszkowa – niezwłocznie ją Państwu przedstawię