Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – dofinansowanie budowy hali pneumatycznej

Interpelacja radnego – dofinansowanie budowy hali pneumatycznej

04.02.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą pozyskania dofinansowania na budowę hali pneumatycznej w Myszkowie .
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Historia interpelacji powyższej jest dosyć ciekawa, choć jednocześnie mało optymistyczna. W styczniu 2020 roku rząd nasz ogłosił, że rusza Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja pilotażowa 2020. Zgodnie z udostępnionymi tutaj materiałami, program ten ma na celu – cytuję : “ stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego “ . Dofinansowanie według słów Ministerstwa Sportu miałoby objąć : “ zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w 2 wariantach realizacyjnych:

  1. zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m;
  2. budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem “

Ważne jest że : “ Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść: do 50% wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu oraz 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu “

Na edycję pilotażową programu przeznaczono 15 milionów złotych, zaś wnioski należy składać od 17 do 27 lutego 2020 roku. Znając potrzeby sportowe ( infrastruktura ) naszego miasta i doceniając zainteresowanie sportem wśród mieszkańców, jak również mając świadomość tego, że sport jako służący zdrowiu, należy uprawiać w miarę możliwości cały rok, postanowiłem zachęcić władze Myszkowa moją interpelacją do konkretnych działań. Rzecz tym bardziej godna mi się wydała zainteresowania, że można uzyskać wcale duża kwotę dofinansowania, co przy tak wielu potrzebach finansowych miasta jest nie bez znaczenia .

Niestety odpowiedź władz miasta Myszkowa nie pozostawia nam złudzeń. Miasto według pisma, które otrzymałem nie będzie składało wniosku w omawianym tutaj programie. Uzasadnia to między innymi krótkim terminem na złożenie wniosku oraz brakiem zabezpieczonych środków na wkład własny w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2032.

Smuci mnie to bardzo, gdyż moim zdaniem program jest dobrze pomyślany, a taka inwestycja bardzo by się przydała miastu i jego mieszkańcom. Będę jako radny monitorował prace nad edycją już normalną “ programu budowy zadaszeń “ i gdy tylko ( jeśli ) zostanie wdrożony to będę naciskał na władze Myszkowa by z programu skorzystały. Naprawdę warto !