Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową

Interpelacja radnego – dofinansowanie zbiorników na wodę deszczową

W dniu 11 maja 2020 roku, zwróciłem się do władz miasta Myszkowa z interpelacją, dotyczącą dofinansowania do budowy przydomowych zbiorników na deszczówkę. Uznałem, śledząc aktualną sytuację hydrologiczną w naszym regionie, że jeśli miasto Myszków wesprze mieszkańców finansowo, w budowie zbiorników na deszczówkę to w znaczący sposób ograniczy to negatywne skutki grożącej nam suszy. Oceniam, że jej skutkami – między innymi brakiem wody w płytkich, przydomowych studniach może być zagrożonych około 3000 mieszkańców naszego miasta. Liczę na to, że pan burmistrz Włodzimierz Żak dostrzeże powagę sytuacji i moja interpelacja będzie miała pozytywny ciąg dalszy.

Poniżej przedstawiam moją interpelację.

Interpelacja radnego Tomasza Załęckiego – zbiorniki na deszczówkę

Otrzymałem właśnie odpowiedź z Urzędu Miasta Myszkowa dotyczącą mojej interpelacji. Przedstawia się ona tak :

Odpowiedź władz Myszkowa na moją interpelacje w sprawie dofinansowania przydomowych zbiorników na deszczówkę

Jak widać z powyższej, odpowiedzi władz Myszkowa na moje pismo, władze te uznają zasadność mojej interpelacji. Deklarują, że rozpoczęły już przygotowania od pozyskania środków na tego typu dofinansowanie, o jakim pisałem. Co prawda, piszą też, w analizowanej przeze mnie odpowiedzi, że warunkiem realizacji dofinansowania do przydomowych zbiorników na deszczówkę, ma być jego zgodność z ” Podręcznikiem adaptacji dla miast ” oraz z Programem Ochrony Środowiska dla Miasta Myszkowa na lata 2020 – 2022. Nie wdając się tu w szczegóły, liczę na to że ” przeszkody ” owe zostaną pokonane ,a mieszkańcy naszego miasta będą mogli liczyć na materialne wsparcie w budowie zbiorników na deszczówkę

Przy okazji nie sposób powstrzymać się od uwagi, że język jakim pisane jest powyższe pismo, jest językiem tak formalnym i urzędowym, że miejscami mało zrozumiałym. A tyle się mówi o tym, że pisma urzędowe powinny być jasne, krótkie, konkretne i zrozumiałe dla adresatów.

Zwracam też uwagę autorom pisma, ze zgodnie z prawem , na interpelację odpowiada się bezpośredni jej autorowi. Przewodniczy Rady jest jedynie pośrednikiem w jej przekazaniu na drodze od radnego do urzędu miasta i nie on w tym wypadku był rzeczonej interpelacji autorem.

Wszystkie moje interpelacje i zapytania ( radnego ) wraz z odpowiedziami władz Myszkowa dostępne są tutaj