Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – działka numer 8371/5 w Myszkowie (36/01)

Interpelacja radnego – działka numer 8371/5 w Myszkowie (36/01)

1 października 2020 roku złożyłem interpelację, w której pytałem o działkę miejską numer 8371/5 w Myszkowie. Motywem mojego działania była chęć sprawdzenia, jakie są właściwie plany miasta Myszkowa wobec tej działki, dlaczego jest ona wystawiona na sprzedaż i na co zostaną przeznaczone środki z jej sprzedaży.

W związku z dyskusją na XXIX Sesji Rady Miasta Myszkowa nad Uchwałą nr XXIX/177/20 przedstawioną radzie zgłaszam szereg pytań mających na celu wyjaśnienie kluczowych kwestii dotyczących tej uchwały. W niniejszej interpelacji staram się uzyskać klarowne odpowiedzi na temat historii posiadania działki będącej przedmiotem uchwały przez Miasto Myszków, a także zrozumieć decyzję o jej ewentualnej sprzedaży poprzez przetarg ustny.

Ponadto istotne jest wyjaśnienie sprzeczności między udzieloną wcześniejszą odpowiedzią na moją interpelację dotyczącą programu Maluch+ a treścią uchwały. W odpowiedzi na interpelację wskazano brak koniecznych nieruchomości, podczas gdy uchwała sugeruje, że miasto posiada taką działkę, którą zamierza sprzedać.

Interpelacja ta ma na celu również uzyskanie informacji na temat przyczyn i celów sprzedaży wspomnianej nieruchomości oraz przeznaczenia środków ze sprzedaży. Dodatkowo interesują mnie szczegóły dotyczące przetargu ustnego, w tym regulamin, wycena działki oraz brak omówienia tej kwestii na stosownej komisji Rady Gminy Myszków.

Obrót miejskimi nieruchomościami powinien być transparentny, a radni powinni być w pełni informowani na temat decyzji dotyczących miejscowego zasobu działek. Z uwagi na potrzebę wyjaśnienia sytuacji i zapewnienia pełnego obrazu sprawy dla społeczności lokalnej, składam niniejszą interpelację. Dodatkowo, w świetle wydarzeń podczas komisji poprzedzającej sesję, istnieje potrzeba zgłoszenia wątpliwości co do spójności informacji przekazanych radnym.

Odpowiedź otrzymałem dnia 12paźziernika 2020 roku. Przedstawiam ją Państwu poniżej. Wynika z niej , ze działka jest sprzedawana po prostu dlatego, że miasto potrzebuje pieniędzy.