Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego -działka numer 8371/5 w Myszkowie

Interpelacja radnego -działka numer 8371/5 w Myszkowie

1 października 2020 roku złożyłem interpelację, w której pytałem o działkę miejską numer 8371/5 w Myszkowie. Motywem mojego działania była chęć sprawdzenia jakie są właściwie plany miasta Myszkowa wobec tej działki, dlaczego jest ona wystawiona na sprzedaż i na co zostaną przeznaczone środki z jej sprzedaży.

Odpowiedź otrzymałem dnia 12paźziernika 2020 roku. Przedstawiam ją Państwu poniżej. Wynika z niej , ze działka jest sprzedawana po prostu dlatego, że miasto potrzebuje pieniędzy.