Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – dziennik elektroniczny w szkołach podstawowych

Interpelacja radnego – dziennik elektroniczny w szkołach podstawowych

Dnia 20.11.2019 roku roku złożyłem interpelację dotyczącą wdrożenia w myszkowskich szkołach dziennika elektronicznego .
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz miasta na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Geneza powyższej interpelacji jest w swej istocie bardzo prosta – szkoła musi funkcjonować w duchu postępu. Szkoła musi być nowoczesna a technologie cyfrowe powinni ułatwiać pracę nauczycielom, naukę uczniom a rodzicom dawać szybki i aktualny dostęp do wiedzy o ocenach swoich dzieci. Aby te warunki zostały spełnione, szkoły potrzebują dziennika elektronicznego. Niezmiernie ułatwia on pracę, minimalizując kwestie biurokratyczne. Daje i uczniom, i ich rodzicom stały i natychmiastowy dostęp do ocen i informacji szkolnych. Nauczyciele nie muszą wreszcie liczyć z kartką i długopisem frekwencji – bo wylicza ją w czasie rzeczywistym oprogramowanie dziennika. Świadectwo szkolne to już nie cały dzień ( lub dwa ) ręcznego pisania, tylko 2 kliknięcia w komputerze.

Jednym słowem – szybko, sprawnie i nowocześnie. Uznałem więc, że nie ma innej alternatywy niż dziennik elektroniczny.

Odpowiedź urzędu miasta jest nieco enigmatyczna. Co prawda poinformowano mnie, że zaczęto wdrażać harmonogram wprowadzania dziennika elektronicznego w szkołach i wyliczono niezbędne do tego kwoty. To dobrze ! Niestety to dopiero początek drogi.
Jako radny zapewniam, że będę tą sprawę monitorował i mam nadzieję że już kolejny rok szkolny – 2020/2021 będzie dla myszkowskich szkół rokiem ” elektronicznym ” .