Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Interpelacja radnego – Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

04.02.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Myszkowie.
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj