Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – konkurs „Zdrowy Samorząd” (46)

Interpelacja radnego – konkurs „Zdrowy Samorząd” (46)

Dnia 6 maja 2021 roku została przeze mnie złożona interpelacja dotycząca udziału Miasta Myszkowa w konkursie „Zdrowy Samorząd”. Konkurs ten, organizowany nieprzerwanie od lat, ma na celu nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego za efektywną realizację zadań związanych z promocją zachowań prozdrowotnych, edukacją zdrowotną oraz profilaktyką chorób i czynników ryzyka. Na Uroczystej Gali Kongresu Wyzwań Zdrowotnych wręczane są statuetki dla zwycięzców każdej edycji konkursu.

Interpelacja dotyczyła udziału Miasta Myszkowa w tym konkursie, który jest ważnym wydarzeniem dla samorządów angażujących się w promocję zdrowia i profilaktykę chorób w społeczności lokalnej. Przedmiotem zainteresowania było zapewne działanie Miasta Myszkowa w tym obszarze oraz ewentualne plany zgłoszenia projektów czy programów zdrowotnych do konkursu „Zdrowy Samorząd”.

Podsumowując, interpelacja miała na celu uzyskanie informacji na temat zaangażowania Miasta Myszkowa w promocję zdrowia oraz ewentualnych planów związanych z udziałem w konkursie „Zdrowy Samorząd”, co świadczy o trosce o zdrowie i dobro mieszkańców.

Poniżej zamieszczam tę interpelację.

Odpowiedź z myszkowskiego urzędu miejskiego otrzymałem 20 maja 2021 roku. Niestety wynika z niej, że miasto Myszków w konkursie nie będzie uczestniczyć, gdyż tak naprawdę nie byłoby co zgłosić. Przykro to czytać i nie najlepiej świadczy to o aktywności społecznej i prozdrowotnej w naszym regionie. Co prawda wytłumaczeniem jest dla władz Myszkowa pandemia związane z nią ograniczenia … ale pewien niesmak oraz zawód i tak pozostają.