Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Mosty na terenie Myszkowa – budowy i remonty (40/26)

Mosty na terenie Myszkowa – budowy i remonty (40/26)

W kontekście planowanych inwestycji i działań budowlanych oraz remontowych dotyczących obiektów mostowych na terenie naszego miasta Myszkowa zgłaszam 26 stycznia 2021 roku interpelację w celu uzyskania pełnych informacji na ten temat. W ostatnim czasie tematyka ta budzi dużą uwagę oraz cieszy się zainteresowaniem lokalnej społeczności, co podkreśla potrzebę udzielenia jasnych i kompletnych odpowiedzi na nasze pytania. Wierzymy, że uzyskanie tych informacji będzie kluczowe zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, jak i dla efektywnego zarządzania budżetem miejskim. Dlatego też proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, mające na celu wyjaśnienie sytuacji dotyczącej obiektów mostowych w Myszkowie oraz planowanych działań z nimi związanych. Pytam o stan tych obiektów, ich lokalizację, planowane remonty i modernizację, ponieważ miasto w roku 2021 i latach kolejnych planuje szereg inwestycji związanych z tymi budowlami. Uznałem, że zanim podejmie się konkretne decyzje w tej sprawie, warto znać stan faktyczny. W końcu mosty te mają dobrze i długo służyć ludziom i za podatników — wspólne, publiczne pieniądze — będą remontowane, modernizowane, czy wreszcie nawet budowane.

Poniżej przedstawiam samą interpelację.

Otrzymałem już odpowiedź władz miasta Myszkowa . Tak oto ona się przedstawia. Niestety jest ona moim zdaniem fragmentaryczna i nie pełni w mej ocenie funkcji informacyjnej. A szkoda. Bo przecież ja jako radny, pisze moje zapytania i interpelacje dla mieszkańców i tak naprawdę w ich imieniu. A taka odpowiedź jak poniżej nic nie da osobom nie mającym dostępu do bieżącej dokumentacji Rady Miasta Myszkowa. Szkoda.