Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – myszkowskie mosty

Interpelacja radnego – myszkowskie mosty

26 stycznia 2021 roku złożyłem interpelację dotyczącą obiektów mostowych zlokalizowanych na terenie miasta Myszkowa i pozostających w pod jego zarządem oraz pieczą. Pytam o stan tych obiektów, ich lokalizację, planowane remonty i modernizacje ponieważ miasto w roku 2021 i latach kolejnych planuje szereg inwestycji związanych z tymi budowlami.

Uznałem , że zanim podejmie się konkretne decyzje w tej sprawie, warto znać stan faktyczny. W końcu mosty te mają dobrze i długo służyć ludziom i za podatników – wspólne, publiczne pieniądze – będą remontowane, modernizowane, czy wreszcie nawet budowane.

Poniżej przedstawiam samą interpelację.

Otrzymałem już odpowiedź władz miasta Myszkowa . Tak oto ona się przedstawia. Niestety jest ona moim zdaniem fragmentaryczna i nie pełni w mej ocenie funkcji informacyjnej. A szkoda. Bo przecież ja jako radny, pisze moje zapytania i interpelacje dla mieszkańców i tak naprawdę w ich imieniu. A taka odpowiedź jak poniżej nic nie da osobom nie mającym dostępu do bieżącej dokumentacji Rady Miasta Myszkowa. Szkoda.