Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – praca zdalna Rady Miasta Myszkowa

Interpelacja radnego – praca zdalna Rady Miasta Myszkowa

02.04.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą wprowadzenia zdalnej pracy Rady Miasta Myszkowa. Uznałem, że jest to konieczne działanie ze względu na ograniczenia stanu epidemii. Rada Miasta musi pracować i służyć obywatelom. Ale działać powinna zgodnie z przepisami medycznymi i wymogami bezpieczeństwa . Uważam, że zdalna praca komisji, sesje i głosowania prowadzone online są teraz dla Rady Miasta Myszkowa najbardziej wskazane.


Poniżej zamieszczam moją interpelację, i odpowiedź władz miasta na nią. Z przyjemnością mogę powiedzieć, że sesja Rady Miasta 27 kwietnia 2020 odbędzie się zdalnie .

Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Interpelacja – praca zdalna

Otrzymałem odpowiedź na powyższą interpelację . Przyznam, że jest ona nieco…niejasna. Otóż nie jest wprost powiedziane czy zdalną pracę organów Rady Miasta Myszkowa wprowadzimy, czy nie. Według autora odpowiedzi jest to uzależnione od spełnienia szeregu warunków technicznych. Wierzę, że je jako Rada spełnimy, i że władze miasta planują zdalną pracę. Tak właśnie – pozytywnie, odczytuję tą odpowiedź. I mam nadzieję, że się nie mylę . Tylko bowiem dostosowanie się w pracach Rady Miasta do moich wskazówek, zapewni Radzie sprawne, efektywne i zgodne z zasadami walki z epidemią koronawirusa, działanie.

Poniżej cała odpowiedź Burmistrza Miasta Myszkowa na omawianą tutaj, moja interpelację