Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – program ” Czyste powietrze „

Interpelacja radnego – program ” Czyste powietrze „

22.02.2021 roku złożyłem interpelację, dotyczącą wdrożenia w Myszkowie programu rządowego „Czyste powietrze ” . Uważam bowiem, że niezwykle korzystne dla nas byłoby podpisanie porozumienia z WFOŚGiW. da to i miastu i beneficjentom wiele korzyści – o których wspominam w mojej interpelacji Poniżej zamieszczam tą interpelację, czekam jeszcze na odpowiedź na nią.