Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – program ” Czyste powietrze „

Interpelacja radnego – program ” Czyste powietrze „

22.02.2021 roku złożyłem interpelację, dotyczącą wdrożenia w Myszkowie programu rządowego „Czyste powietrze ” . Uważam bowiem, że niezwykle korzystne dla nas byłoby podpisanie porozumienia z WFOŚGiW. Da to i miastu, i beneficjentom wiele korzyści – o których wspominam w mojej interpelacji Poniżej zamieszczam tą interpelację.

Otrzymałem także odpowiedź od władz miasta Myszkowa Tak oto się ona przedstawia :

Widać, że program u nas będzie wdrożony i mieszkańcy z niego skorzystają. Widać moje stałe interpelacje w sprawach rządowych programów i projektów pomocowych przynoszą wreszcie rezultaty. Co mnie bardzo cieszy.