Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – program ” Maluch +”

Interpelacja radnego – program ” Maluch +”

02.04.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą udziału miasta Myszkowa w rządowym programie ” Maluch +”.

Poniżej zamieszczam moją interpelację, jak tylko będzie odpowiedź władz miejskich, od razu ją tutaj udostępnię

Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Interpelacja – ” Maluch +

Mamy już odpowiedź Pana Burmistrza na powyższą interpelację. Stanowisko władz miasta jest takie , że co prawda nie biorą udziału w tym programie, ale z powodu tego, że istniejący już na terenie miasta żłobek ” Bawiland ” odpowiada zapotrzebowaniu mieszkańców. Miasto dofinansowuje też pobyt dzieci w tym żłobku .

Poniżej cała odpowiedź Burmistrza Miasta Myszkowa