Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – program ” Senior +”

Interpelacja radnego – program ” Senior +”

w dniu 14 maja 2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą udziału przez Myszków w programie rządowym ” Senior + ” . Do 21 maja br. możną składać wnioski o dofinansowanie, w ramach dodatkowego naboru do tej inicjatywy rządowej. Uznałem, że skoro mamy rosnącą wciąż populację osób, które uznaje się za seniorów, to każda forma wsparcia jest celowa i na miejscu. I trzeba się o nią ubiegać. Szczególnie w sytuacji pogarszającej się syaucji finansowej niektórych samorzadów.

Poniżej przedstawiam moją interpelację.

Interpelacja – program ” Senior + ”

Otrzymałem własnie ( 20 maja 2020 ) odpowiedź władz miasta Myszkowa na moje pismo. Przedstawia się ona tak :

Odpowiedź burmistrza Myszkowa na moją interpelację – program ” Senior+”

Odpowiedź powyższa jest jak widać lakoniczna. Miasto nie zamierza składać wniosku projektowego bo nie ma lokalu, który można by przeznaczyć dla myszkowskich seniorów. Nie ma też pieniędzy by lokal taki zakupić bądź wynająć.

Z jednej strony pieniądze to tzw „twardy ” argument. Ale patrzeć na to tak bardziej po ludzku – są rzeczy, które warto po prostu robić. Nie oglądając się na koszta. Wręcz robić je trzeba. Czy ludzie starsi, którzy często zdrowie stracili na uczciwiej, ciężkiej pracy dla społeczeństwa i naszego miasta nie zasługują na to by mieć tu, w Myszkowie swoje miejsce ? Moim zdaniem zasługują, i pan burmistrz Żak powinien pomyśleć jak im takie miejsce zapewnić. A tu po raz kolejny po prostu ” nie da się ” . A są środki, jest wsparcie państwa, wystarczy tylko trochę się postarać, przezwyciężyć, trudności i nasi seniorzy będą czuli, że w Myszkowie są u siebie , i że Myszków o nich pamięta.

Z wszystkimi moimi interpelacjami i zapytaniami radnego można się zapoznać tutaj