Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – remont Ronda Flagi w Myszkowie

Interpelacja radnego – remont Ronda Flagi w Myszkowie

18. 11. 2019 roku złożyłem interpelację dotyczącą remontu Ronda Flagi w Myszkowie.
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Interpelacja moja była wynikiem żądań mieszkańców, zaniepokojonych tempem i zakresem prac remontowych Ronda Flagi w Myszkowie. Według bowiem słów moich wyborców po remoncie rondo wyglada…znacznie gorzej niż przed remontem. Postanowiłem więc zbadać sprawę, czując się do tego zobowiązany zarówno jako podatnik jak i radny – reperezentujacy swoich wyborców.

Zgodnie z odpowiedzią urzędu miasta, remont Ronda Flagi jest pod pełną kontrolą, został sporządzony protokół odbioru końcowego robót budowlanych. Należy mieć tylko nadzieję, że jakośc wykonania jest dobra i Rondo na długie lata posłuży użytkownikom dróg. Czego jako radny zobowiązuję się dopilnować.