Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – testy na koronawirusa

Interpelacja radnego – testy na koronawirusa

06.04.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą zakupu przez Miasto Myszków testów na koronawirusa dla pracowników miejskich służb, pracujących z ludźmi. Uznałem, że jest to rzecz niezbędna. Strażnicy miejscy, pracownicy MOPS stale musza się kontaktować z ludźmi. Zarówno dla ich stanu zdrowia jak i dla zdrowia ich podopiecznych warto by testy były stosowane. Zapobiegnie to wzrostowi zakażeń i być może uratuje czyjeś zdrowie i życie .

Poniżej zamieszczam moją interpelację, jak tylko będzie odpowiedź władz miejskich, od razu ją tutaj udostępnię

Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Otrzymałem właśnie odpowiedź władz miasta Myszkowa na moją interpelację. Nie napawa ona optymizmem. Pan Burmistrz co prawda nie odmawia wprost zakupu testów – jak podaje : ” rozpoznaje rynek dostępności testów ” . Twierdzi jednak między innymi , że w tej chwili ważniejsza jest troska o służby medyczne i na tym władze miasta mają zamiar się skupić.

Czyli odmowy nie ma…ale i testów chyba raczej dla służb samorządowych nie będzie. Moim zdaniem szkoda, i to bardzo.

Poniżej cała odpowiedź na moją interpelację