Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – ulica Pawia w Myszkowie

Interpelacja radnego – ulica Pawia w Myszkowie

Po interwencji mieszkańców i przeprowadzeniu wizji lokalnej na miejscu, tudzież po analizie dostępnej dokumentacji w dniu 20 maja 2021 roku złożyłem interpelację dotycząca ulicy Pawiej w Myszkowie.

Ulica ta ma nieuregulowaną sytuację prawną a jej stan jest fatalny. Wymaga to natychmiastowej reakcji władz naszego miasta i o to też interpeluję w poniższym dokumencie

1 czerwca 2021 roku otrzymałem odpowiedź na moje pismo. Przedstawiam ją poniżej

Niestety nie jest ona pozytywna. Wynika z niej bowiem że zarówno stan prawny ulicy jak i jej stan faktyczny – czyli fatalna nawierzchnia – pozostaną na razie w fazie planowania. Władze miasta Myszkowa nie są w stanie szybko doprowadzić ani do uregulowania stanu prawnego opisywanego tutaj ciągu komunikacyjnego ani naprawić jego nawierzchni.