Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – ulica Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie

Interpelacja radnego – ulica Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie

25 maja 2021 roku złożyłem interpelacje dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni ulicy prałata Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie i jej cyklicznego podtapiania przez wody opadowe. Poniżej moja interpelacja w tej sprawie.

Niestety odpowiedź włodarzy naszego Myszkowa nie jest pozytywna. Co prawda nie jest ona wprost odmowna -jednak jak widać brakuje środków na realizację postulowanych przeze mnie napraw.