Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – ulica Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie (48)

Interpelacja radnego – ulica Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie (48)

25 maja 2021 roku złożyłem interpelację dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni ulicy Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie i jej cyklicznego podtapiania przez wody opadowe. Poniżej moja interpelacja w tej sprawie.

Niestety odpowiedź włodarzy naszego Myszkowa nie jest pozytywna. Co prawda nie jest ona wprost odmowna -jednak jak widać brakuje środków na realizację postulowanych przeze mnie napraw.