Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – ulica Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie

Interpelacja radnego – ulica Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie

25 maja 2021 roku złożyłem interpelacje dotyczącą fatalnego stanu nawierzchni ulicy prałata Zdzisława Skrzeka w Mrzygłodzie i jej cyklicznego podtapiania przez wody opadowe. Poniżej moja interpelacje w tej sprawie. Jak tylko otrzymam odpowiedź władz Myszkowa – niezwłocznie ją Państwu przedstawię