Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – ulotki reklamowe

Interpelacja radnego – ulotki reklamowe

04.02.2020 roku złożyłem interpelację dotyczącą zamówienia ulotek reklamowych dla Urzędu Miasta w Myszkowie.
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Powyższa interpelacja miała na celu skłonienie władz miasta Myszkowa do refleksji nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Omawiana tu kwestia ulotek reklamowych i ceny za nie, powinna być jedynie przyczynkiem do dyskusji o tym jak dobrze i roztropnie wydawać pieniądze podatników. Oni to bowiem tak naprawdę płaca za wszystko.

Patrząc na ceny ulotek zamówionych przez miasto uznałem że interpelacja jest konieczna, w mojej bowiem opinii materiały takie można było pozyskać taniej. Po prostu. Czy złamano przy tym procedury ? Nie. Nie o to tu chodzi. Zasad nakazanych przez prawo miasto Myszków się trzymało. Tylko ramy prawne to jedynie podstawa działania, warunek konieczny. Ale moim zdaniem kiedy wydaje się wspólne pieniądze trzeba zrobić wszystko by uzyskać rezultat jak najlepszy. Być może te kilka telefonów, które wykonano by ustalić kto przygotuje zamówione przez miasto materiały to za mało ? Może warunki umowy b( gramatura, oczekiwana trwałość ) są zbyt wygórowane dla oferentów i nie przystają do realiów ? W mojej opinii należało się bardziej postarać, spędzić trochę więcej czasu nad wyborem właściwego oferenta. Każda bowiem zaoszczędzona złotówka to krok w dobrą stronę. Jako radny miasta Myszkowa będę o tym stale władzom przypominał.