Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja radnego – Mieszkanie Plus

Interpelacja radnego – Mieszkanie Plus

Dnia 20.11.2019 roku roku złożyłem interpelację dotyczącą realizacji programu Mieszkanie PLUS w Myszkowie .
Poniżej zamieszczam zarówno samą interpelację, jak i odpowiedź władz miasta na nią.
Wszystkie moje interpelacje dostępne są również tutaj

Program rządowy Mieszkanie Plus jest jednym z filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego. W wielkim uproszczeniu pozwala on osobom spełniającym konkretne kryteria na uzyskanie możliwości wynajęcia mieszkania. Dokładnie program opisany jest tutaj .

Po zapoznaniu się z założeniami tego rządowego pomysłu stwierdziłem, że mimo pewnym wad i niedoskonałości które go cechują, nie ma żadnych przeciwwskazań do tego by nie umożliwić również mieszkańcom Myszkowa skorzystania z niego. Wobec powyższego zapytałem Pana Burmistrza o to ( upraszczając ) czy miasto nasze planuje włączenie się w ten program. Odpowiedziano mi, że co prawda gmina poczyniła pewne kroki w celu rozeznania możliwości przystąpienia do Mieszkania Plus ale niestety uznała, że nie będzie w stanie w nim partycypować.

Dla mnie jako radnego, człowieka prawicy i osoby wrażliwej na ludzką biedę to odpowiedź w znacznym stopniu niezadowalająca . Postaram się jako radny, byśmy jako miasto w kolejnych rozdaniach tego programu wzięli jednak udział. Warto.