Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Stan nawierzchni ulic Ks. Skrzeka oraz Projektowanej w Myszkowie (57)

Stan nawierzchni ulic Ks. Skrzeka oraz Projektowanej w Myszkowie (57)

Stan nawierzchni ulic Ks. Skrzeka oraz Projektowanej w mieście Myszkowie od dłuższego czasu budzi coraz większe zaniepokojenie mieszkańców i staje się poważnym wyzwaniem dla lokalnych władz. Coraz częściej można zauważyć pęknięcia, wyboje, czy nierówności, co nie tylko wpływa na komfort podróży, ale także stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Niezadowolenie mieszkańców ze stanu nawierzchni zyskuje na sile, ponieważ problem staje się coraz bardziej widoczny i dotkliwy dla społeczności lokalnej.

Jakie są główne przyczyny pogarszającego się stanu dróg oraz potencjalne konsekwencje dla mieszkańców i lokalnej infrastruktury miejskiej? Jakie miasto ma propozycje działań, które mogą zostać podjęte w celu poprawy sytuacji i zapewnienia mieszkańcom bezpiecznych oraz wygodnych warunków podróży po miejskich ulicach?

Dotyczy: Stanu nawierzchni ulicy Ks. Skrzeka oraz ul. Projektowanej w Myszkowie. 

 Interpelacja nr   57/03/2023  

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie stanu ulic Ks. Skrzeka na Mrzygłodzie oraz ul. Projektowanej. Tegoroczna zima spowodowała większe zniszczenia tych dróg niż kiedykolwiek wcześniej.

Uzasadnienie  

Dziury w drodze są większe niż w poprzednich latach i ich liczba wzrosła. Wjazd w ul. Skrzeka z ulicy powiatowej Paderewskiego został podmyty i występuje równoległa do ulicy Paderewskiego wyrwa pomiędzy drogami, co zmusza do wjazdu z prędkością nie większą niż kilka km/h.

Po opadach deszczu tworzą się kałuże, które tak samo jak w zeszłych latach lub bardziej zalewają całą szerokość drogi.

W imieniu mieszkańców proszę o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu tych dróg.