Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
 KZGM – trzecie koło u wozu?

 KZGM – trzecie koło u wozu?

Dotyczy: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej to już trzecia jednostka w Myszkowie zajmująca się sprawami nieruchomości. Czy jest potrzebna, czy stanowi tylko dodatkowe obciążenie dla budżetu miasta?

Interpelacja nr 16/4/2/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Pana Burmistrza Miasta Myszkowa o odpowiedź na poniższe pytania: 

  • Jaką potrzebą kierował się Pan przy zakładaniu trzeciej jednostki, która w swojej ofercie ma zarządzenie nieruchomościami, skoro UM posiada MTBS oraz Wydział Nieruchomości i Urbanistyki (NU). Jednostki te z powodzeniem mogły podzielić się obowiązkami, a co za tym idzie ograniczyć koszty. 
  • Jakie oraz ile lokali mieszkaniowych ma pod sobą KZGM w Myszkowie?
  • Proszę o wykaz lokali użytkowych, ilość oraz ich metraż. Podczas komisji finansów nie byłem przekonany co do wypowiedzi Pani Kierownik – dostawałem sprzeczne informacje. 
  • Dlaczego ceny dla lokali użytkowych w KZGM nie są unormowane tak jak w np. MTBS? 
  • Jaki jest koszt obsługi lokali mieszkalnych i użytkowych przez KZGM?

Uzasadnienie  

Podczas komisji Finansów Miasta, gdzie przez długi czas była oczekiwana Pani Kierownik KZGM, mieliśmy możliwość zadawania pytań. Pytań było sporo i nie na wszystkie otrzymaliśmy odpowiedź. W związku z tym, iż nie mam dostępu do protokołu z komisji oraz do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania, ponawiam swoją prośbę w formie interpelacji.