Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Transport publiczny w Myszkowie – niepokojące fakty (75)

Transport publiczny w Myszkowie – niepokojące fakty (75)

Tym razem zgłaszam interpelację dotyczącą aktualnej sytuacji w zakresie komunikacji miejskiej w Myszkowie. Otrzymałem mail od zaniepokojonego mieszkańca, który podzielił się obserwacjami dotyczącymi funkcjonowania naszego systemu transportu publicznego. W swoim zgłoszeniu wymienił szereg niepokojących faktów, takich jak kursowanie autobusów starszych niż przewiduje umowa, brak klimatyzacji w niektórych pojazdach, czy też problemy z czytelnością rozkładów jazdy na przystankach. Interpelacja ma na celu uzyskanie precyzyjnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez miasto w kwestii kontroli i nadzoru nad przewoźnikiem oraz przestrzegania warunków umowy. Zależy nam na zapewnieniu mieszkańcom sprawnego, bezpiecznego i komfortowego transportu miejskiego, dlatego też prosimy o udzielenie jasnych odpowiedzi na postawione pytania.

Dotyczy: Myszków – komunikacja w mieście – jak wygląda sytuacja pokontrolna.

 Interpelacja nr   75/03/2024  

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Moja interpelacja dotyczy obecnej sytuacji w zakresie komunikacji miejskiej Myszkowa. Jakiś czas temu otrzymałem mail od pewnego obywatela miasta, który poinformował mnie o niepokojących faktach i poprosił
o interwencję. Podzielił się swoimi obserwacjami dotyczącymi komunikacji miejskiej w naszym mieście. Zauważył bowiem, że na niektórych trasach kursują autobusy starsze, niż przewiduje umowa, a niektóre z nich nawet nie posiadają klimatyzacji, co też jest wymagane zgodnie z umową. Dodatkowo niektóre autobusy wyposażone są w mało czytelne wyświetlacze oraz zdarzają się sytuacje, kiedy autobusy są wadliwe, jak na przykład brak działającego hamulca przystankowego. Zwrócił też uwagę na złą czytelność rozkładów jazdy na przystankach, gdzie często brakuje informacji o godzinach odjazdu w różne dni tygodnia oraz listy pozostałych przystanków do punktu końcowego, jak to przewiduje umowa. Wyraził nadzieję, że jego interwencja przyczyni się do poprawy jakości naszej komunikacji miejskiej.

W imieniu mieszkańców i swoim pytam zatem:

  • Czy wobec ewidentnych zaniedbań i nieprzestrzegania umowy z miastem została przeprowadzona dokładna, a nie tylko wyrywkowa kontrola i wyciągnięte konsekwencje w stosunku do przewoźnika?
  • Czy została ustalona jakaś kara pieniężna za zerwanie warunków umowy i czy ta kwota została zapłacona?
  • Czy obecnie świadczący usługi przewoźnik jest przez miasto kontrolowany? 

Jeśli tak to w jaki sposób i jak często? 

  • Jak wygląda obecnie przestrzeganie warunków umowy z miastem?
  • Proszę o przekazanie materiałów z poprzedniej kontroli, która miała miejsce po interwencji 

Dlaczego pisze w tej sprawie,

Pomimo że miasto przystąpiło do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy Razem!” to uważam, że nadal na nim spoczywa obowiązek kontroli autobusów poruszających się w naszym mieście. Nie chciałbym, aby sytuacja powtórzyła się tak jak to była nie tak dawno temu. 

W załączniku dołączam dokumentację mieszkańca, dziękując mu przy okazji za zgromadzony materiał. 

Uzasadnienie:

Sprawna i efektywna komunikacja miejska odgrywa kluczową rolę w życiu mieszkańców, zapewniając im szybki
i wygodny sposób przemieszczania się po mieście. Jakość komunikacji miejskiej nie tylko wpływa na codzienne doświadczenia pasażerów, ale także ma znaczący wpływ na rozwój infrastruktury miejskiej oraz poziom zanieczyszczenia środowiska.

Jednym z kluczowych czynników determinujących jakość komunikacji miejskiej jest czytelność rozkładu jazdy. Dostępność klarownych i łatwo dostępnych informacji o godzinach odjazdu oraz trasach autobusów i tramwajów umożliwia pasażerom planowanie podróży i unikanie niepotrzebnych opóźnień. Jeśli teraz nawet jak miasto przyłączyło się do Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!” w Myszkowie to uważam, że powinno kontrolować czy rozkłady jazdy są na bieżąco kontrolowane, zwłaszcza jak są prowadzone remonty w Myszkowie i niektóre drogi są zablokowane, a ruch autobusów może czasami być okrężny. Na Przykład mamy system powiadomień sms i powinniśmy z niego korzystać, nie wspominając o innych kanałach informacyjnych. 

Sprawne, nowoczesne autobusy są niezbędnym elementem efektywnej komunikacji miejskiej. Posiadanie floty pojazdów nowej generacji, wyposażonych w klimatyzację, czytelne wyświetlacze oraz inne udogodnienia, znacznie poprawia komfort podróży pasażerów oraz zwiększa atrakcyjność korzystania z transportu publicznego. Nowoczesne autobusy nie tylko przyczyniają się do poprawy jakości usług transportowych, ale także mogą zmniejszyć emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz ograniczyć zużycie paliwa. Dzięki zastosowaniu nowych technologii autobusy mogą być również bardziej energooszczędne i ekologiczne.

Zarządzanie komunikacją miejską powinno być oparte na regularnych kontrolach i monitorowaniu jakości świadczonych usług. Tylko w ten sposób możliwe jest szybkie reagowanie na ewentualne problemy oraz ciągłe doskonalenie systemu transportu publicznego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i poprawy jakości życia w mieście.

Warto także zwrócić uwagę na rozwój infrastruktury komunikacyjnej, takiej jak wprowadzanie nowych linii autobusowych, lub aktualizacja już istniejących, które mogą znacząco poprawić dostępność transportu publicznego dla mieszkańców oraz zwiększyć jego atrakcyjność jako alternatywy dla samochodów prywatnych.

Poniżej dokumentacja mailowa. 

Szanowny Panie Radny,

chciałbym podzielić się z Panem moimi spostrzeżeniami dot. realizacji komunikacji miejskiej w naszym mieście. Jest to temat szczególnie mi bliski ze względu na moje nietypowe hobby – ogólnie pojęty transport publiczny. Będę niezwykle usatysfakcjonowany, jeśli uda mi się zainteresować Pana poniższymi obserwacjami.

List o podobnej treści wysłałem także do Burmistrza oraz Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej z prośbą o ich stanowisko.

W moim liście powołuję się na treść Umowy nr ZP.272.42.2019 o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego wraz z aneksami wg stanu na dzień 3.09.2021, kiedy otrzymałem stosowną odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Przede wszystkim często obserwuję, iż na liniach kursują autobusy niezgodne z umową, tj. starsze niż z 2016 r. (rok produkcji autobusu może sprawdzić każdy na podstawie numeru rejestracyjnego, korzystając z serwisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl). Poniżej przedstawiam tabelkę z moich mniej lub bardziej przypadkowych obserwacji w wolnych chwilach:

datalinianr tab.modelrok prod.nr rej.
18.09.202131406SOR BN 8,52013STA6831A
20.09.20211,31308Jelcz M101I2004STA31758
20.09.202171406SOR BN 8,52013STA6831A
21.09.202111406SOR BN 8,52013STA6831A
22.09.202141506MAZ 1032015SK463GR
22.09.202131406SOR BN 8,52013STA6831A
22.09.202162103Autosan M09LE2015WY7802H
26.09.202151406SOR BN 8,52013STA6831A
27.09.202111406SOR BN 8,52013STA6831A
28.09.202171406SOR BN 8,52013STA6831A
30.09.202151406SOR BN 8,52013STA6831A
1.10.202132103Autosan M09LE2015WY7802H
1.10.202161406SOR BN 8,52013STA6831A
30.10.202142103Autosan M09LE2015WY7802H
31.10.202152103Autosan M09LE2015WY7802H
24.12.202171506MAZ 1032015SK463GR
27.12.202111308Jelcz M101I2004STA31758
31.12.202111308Jelcz M101I2004STA31758
3.01.202231308Jelcz M101I2004STA31758
22.01.202271406SOR BN 8,52013STA6831A
20.03.202252103Autosan M09LE2015WY7802H
15.04.202212103Autosan M09LE2015WY7802H
21.05.202232103Autosan M09LE2015WY7802H

Niestety wynika z nich, że nie są to pojedyncze przypadki. W treści umowy nie doszukałem się możliwości odstępstwa od określonego wieku autobusu np. w przypadku awarii. Kursy są obsługiwane m.in. przez autobus 12 lat starszy niż przewiduje umowa. Część z tych autobusów nie jest wyposażona w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, która zgodnie z umową jest wymagana. Ponadto niektóre autobusy (np. marki MAZ i ZAZ) są wyposażone w mało czytelne wyświetlacze starej generacji, tzw. mozaikowe – umowa przewiduje zastosowanie wyświetlaczy opartych na diodach o wysokiej jaskrawości. Ponadto w dniu 22.09.2021 zaobserwowałem, że jeden z autobusów ZAZ miał wyłączony tzw. hamulec przystankowy, tj. możliwa była jazda przy otwartych drzwiach – co jest bezpośrednim narażeniem pasażerów na niebezpieczeństwo.

Warunek realizacji przewozów taborem wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2016 roku, zawarty w warunkach zamówienia, mógł w pewien sposób ograniczyć liczbę ofert. Zgodnie z moją wiedzą, pod koniec 2019 roku, kiedy był prowadzony przetarg, na rynku wtórnym dostępnych było około 30 autobusów wyprodukowanych w roku 2015, które były wykorzystywane przez 3 lata w Warszawie – zapewne dopuszczenie autobusów właśnie rok starszych mogłoby poszerzyć krąg zainteresowanych wykonawców, mogących zaoferować te autobusy, być może z korzystniejszymi dla miasta warunkami cenowymi. Nomen omen, właśnie jeden z tych autobusów obecnie czasami jeździ po Myszkowie – konkretnie Autosan M09LE nr rej. WY7802H – co w pewien sposób nieśmiało potwierdza moją tezę. Skoro jednak zdecydowano się na wymóg autobusów z roku 2016 lub nowszych, należy tego wymagać, zgodnie z zawartą umową.

Mam też pewne zastrzeżenia co do czytelności rozkładów jazdy na przystankach. Pomijając „kosmetyczną” kwestię wizerunkową – brak wymaganego w umowie logotypu miasta – umowa przewiduje m.in.: „oznaczenie godzin odjazdu osobno w kolumnach dla: dni roboczych, sobót, niedziel” oraz „listę pozostałych przystanków do punktu końcowego”. List pozostałych przystanków nie znalazłem na żadnym rozkładzie (wyłącznie nazwę przystanku docelowego). Godziny odjazdów są wymienione w jednej kolumnie, czasami z bardzo kreatywnymi oznaczeniami: osobie niedowidzącej może być ciężko odróżnić „BSN” od „DSZ”, a nawet dobrze widzącemu – czy „RWS” to ‘R’, ‘W’ i ‘S’ każde osobno czy razem… (z rozkładu linii nr 2 na stronie internetowej miasta) lub kiedy kursuje autobus oznaczony jako „kursuje tylko w dniu robocze” + „kursuje tylko w niedziele”. W łacińskim alfabecie jest 26 liter, nawet odrzuciwszy kilka podobnych zostanie ok. 20 czytelnych różnych znaków, zamiast mylących kombinacji tych samych liter.

Gdybym miał jeszcze bardziej szczegółowo analizować postanowienia umowy, zapewne lista spostrzeżeń byłaby znacznie dłuższa (np. niektórzy kierowcy traktują wszystkie przystanki w formule „na żądanie” – nie zatrzymują autobusu jeśli pasażer nie stoi gotowy do wyjścia przy drzwiach, autobusy nie są podstawiane na przystanek początkowy 3 minuty przed godziną odjazdu, kierowcy zmieniają się na przystankach pośrednich), natomiast w moim odczuciu te kwestie są drugorzędne.

Co prawda do końca obowiązywania umowy jest już bliżej niż dalej, nie wiem też jak będzie kształtować się dalsze funkcjonowanie komunikacji miejskiej od strony organizacyjnej w związku z przystąpieniem do Związku „Jedźmy razem”, jednakże mam nadzieję, że moje powyższe przemyślenia pozwolą na usprawnienie działań naszego miasta. Ubolewam także nad bardzo szybką rezygnacją z wdrożenia nowego schematu linii komunikacyjnych, opracowanego w 2019 roku, na co wydano publiczne pieniądze, i schowano „do szuflady”.

Na koniec pragnę zauważyć, iż umowa w § 3 pośród obowiązków zamawiającego przewiduje „przeprowadzanie kontroli realizacji przedmiotu umowy”. Natomiast wg art. 5 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niepobranie lub niedochodzenie należności jednostki samorządu terytorialnego” (zgodnie z odpowiedzią na wniosek o informację publiczną, do chwili udzielenia mi tej odpowiedzi 3.09.2021 wykonawcy nie została naliczona żadna kara umowna).

Z wyrazami szacunku

———————————————–

Dziękuję za informację.

Zajmiemy się tym tematem.. 

Mam kilka pytań tak na wieczór 

1. Proszę o informację zwrotną, czy mogę upublicznić Pana informacje które zebrał Pan w tym mailu. 

2. Czy ma Pan potwierdzenia, dowody na łamanie prawa przez firmę transportową? 

To są ciężkie zarzuty i ubolewam, że Rada nie zajmowała się tym ostatnio. 

3. Czy Pan też ma wrażenie, że rozkład nie jest dostosowany do obecnych lat.. 

4. Prosiłbym o kontakt telefoniczny, przez rozmowę można więcej.. 

Z poważaniem 

Tomasz Załęcki 

——————————————————————-

Ad 1. Przesłane dane to oczywiście nie są w żaden sposób niejawne informacje, obserwacje poczyniłem jako przechodzień czy sporadyczny pasażer, co każdy mógł i może uczynić – zatem można je wykorzystać dalej.

Ad 2. Moje spostrzeżenia dotyczą niezgodności z zapisami obowiązującej umowy – zdecydowanie nie czuję się kompetentny stawiać poważnych zarzutów łamania prawa.

Nie robiłem dokumentacji fotograficznej każdej obserwacji, często miało to miejsce ad hoc. Dysponuję dwoma zdjęciami na których uchwycone są autobusy niezgodne z umową, mam też dwa zdjęcia prezentujące przeciętną czytelność rozkładu jazdy – załączam je do tego listu, z moimi zaznaczeniami, na co zwróciłem uwagę.

Ad 3. Z tego co pamiętam, rozkład jazdy pozostaje bez większych zmian od co najmniej 20 lat… Z pewnością nie zachęca do wyboru autobusu miejskiego zamiast samochodu. Choćby w czasach liceum, wieczorne spotkanie przy piwie z przyjaciółmi z Mrzygłodu wiązało się z koniecznością zorganizowania sobie transportu powrotnego, bo ostatni autobus linii 4 w tamtym kierunku odjeżdża o 18:15. Natomiast układ i rozkład linii nr 6 – nie wiem, czy jest w Myszkowie ktokolwiek, kto to ogarnia, właściwie każdy kurs jest w innym wariancie.

Opracowany w 2019 roku nowy rozkład, a właściwie wręcz nowy układ linii komunikacyjnych, poddany konsultacjom (http://bip.miastomyszkow.pl/?a=10183) w moich oczach był na miarę rewolucji – większa regularność, dłuższe godziny kursowania, skomunikowania – byłem pod wrażeniem. Niestety oferty w przetargu były wyższe niż oczekiwano i Urząd w ponowionym przetargu powrócił do rozkładu dotychczasowego.

Ad 4. Rozumiem, aczkolwiek obecnie ze względu na zobowiązania zawodowe kontakt telefoniczny ze mną jest bardzo utrudniony, tak że póki co preferowałbym jednak korespondencję mailową.

————————————–

Szanowny Panie Radny,

Pan Burmistrz przed chwilą na Sesji Rady Miasta zarzekał się, iż autobusy jeżdżą zgodnie z umową.

W związku z tym dosyłam:

  • zdjęcie z poniedziałku 27.06 uwieczniające autobus nr tab. 1406 na linii nr 7
  • zrzut ze strony bezpiecznyautobus.gov.pl prezentujący rok produkcji tego autobusu
  • zrzut z umowy prezentujący zapisy umowy
  • pełną treść umowy otrzymaną od Urzędu w ramach wniosku o informację publiczną.

—————————-

Szanowny Panie Radny,

otrzymałem od Urzędu odpowiedzi ws. moich obserwacji nt. komunikacji miejskiej, załączam ich treść do tej wiadomości.

Tak jak trochę się spodziewałem, wyrywkowe kontrole miały nie wskazywać nieprawidłowości w realizacji umowy, choć bardziej szczegółowa kontrola w końcu była przyczyną wszczęcia postępowania i ukarania.

Rzeczywiście, od paru tygodni sam zaobserwowałem poprawę, może to ze względu na okres wakacyjny i mniejszą pracę przewozową, ale mam nadzieję że jednak Operator postanowił poprawę i tak pozostanie do końca trwania umowy.

Operator w swoich wyjaśnieniach jako przyczyny podaje pandemię COVID-19 oraz wybuch wojny w Ukrainie. Na pewno te sytuacje mogły mieć niekorzystny wpływ na interesy, aczkolwiek większość moich spisanych obserwacji pochodziło z zeszłego roku, a „frywolny” wybór taboru oberwowałem także przed pandemią, choć wówczas nie zdecydowałem się tego skrupulatniej notować. Jednakże wydaje mi się, że nawet w przypadku „siły wyższej” można było wprowadzić zmiany w postaci formalnych aneksów czy porozumień, aby umowy były transparentne, czego wszak wymaga dyscyplina finansów publicznych. Podobnie w kwestii wyjaśnienia dot. szaty rozkładów jazdy czy innych odstępstw.

Decydując się na zasygnalizowanie tego problemu moją intencją było doprowadzenie do egzekwowania prawidłowej realizacji umowy, niekoniecznie przez nakładanie kar na Operatora, zatem liczę, że teraz będzie już tylko lepiej.

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie się podesłanym przeze mnie tematem i za całokształt działań na rzecz poprawy funkcjonowania naszego miasta.

 

AKTUALIZACJA: