Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Linia nr 5 (77)

Linia nr 5 (77)

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. zwracam się z interpelacją dotyczącą możliwości niewielkiej zmiany w kursowaniu autobusu linii numer 5 w Myszkowie. Prośba ta wynika z licznych postulatów mieszkańców Żarek-Letniska oraz Myszkowa Nowej Wsi, którzy sugerują zmianę trasy autobusu w celu zwiększenia dostępności komunikacyjnej dla okolicznych mieszkańców.

Obecna trasa autobusu linii numer 5 prowadzi z Placu Dworcowego w Myszkowie do Żarek-Letniska przez ulicę Słowackiego, Nowowiejską, Wronią do Dzierżna, a następnie do Żarek-Letniska przez ulicę Raczyńskiej. Mieszkańcy proponują, aby autobus kontynuował trasę ulicą Nadrzeczną w Żarkach-Letnisku, skręcił w ulicę Prostą, Letniskową, Koziegłowską i powrócił do Myszkowa ulicą Wronią w Nowej Wsi, tworząc w ten sposób pętlę, zamiast wracać tą samą trasą.

Uzasadnienie tego postulatu opiera się na potrzebach mieszkańców, którzy zamieszkują tereny przy ulicach Nadrzecznej, Prostej i Letniskowej w Żarkach-Letnisku oraz Myszkowie. Zmiana trasy autobusu nie generowałaby dodatkowych kosztów dla budżetu miasta, a przyniosłaby korzyści w postaci nowego, szybkiego, wygodnego i bezpiecznego połączenia z Myszkowem dla okolicznych mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy mają daleko do stacji PKP, aby dojechać do miasta pociągiem.

Dotyczy: Linia nr 5

Interpelacja nr 77/06/2023 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej. W związku z licznymi prośbami mieszkańców Żarek-Letnisko oraz mieszkańców Myszkowa proszę o rozpatrzenie możliwości niewielkiej zmiany w kursowaniu autobusu linii numer 5. Jego obecna trasa to Plac Dworcowy w Myszkowie – ulica Słowackiego – ulica Nowowiejska – ulica Wronia – Dzierżno – Żarki-Letnisko, ulica Raczyńskiej. Mieszkańcy postulują, aby autobus kontynuował trasę i jechał od placu przy dworcu w Żarkach-Letnisku dalej ulicą Nadrzeczną, skręcał w lewo w ulicę Prostą w Żarkach Letnisko, potem jechał dalej ulicą Letniskową w Myszkowie, na rondzie skręcał w lewo w ulicę Koziegłowską i dalej w ulicę Wronią w Nowej Wsi. Wtedy zrobiłby pętlę, zamiast wracać tą samą trasą.
Kilka lat temu dyskutowałem na temat uruchomienia takiej linii, ale jak wiemy nie było jeszcze
wiaduktu w Myszkowie na ulicy Koziegłowskiej, co było przeszkodą w uruchomieniu linii. Teraz jak już jest, więc jedna najważniejsza z przeszkód została zniesiona. Autobus już nie musiałby oczekiwać na przejeździe kolejowym na nowej wsi w Myszkowie. W Żarkach Letnisko, natomiast przejazd kolejowy nie jest utrudnieniem, ponieważ tam jest koniec linii i autobus i tak ma czas, aby przygotować się do powrotu, co może być skomunikowane z linią kolejową.

Mapa linii, dostępna jest pod adresem poniżej:
https://myszkow.trasownik.net/mapa.html?kat_route=005_20231221#mapa


Poniżej pokazałem dwie mapy.
Zielona linia, to nowa trasa jaką zaproponowali mieszkańcy Żarek Letnisko i Myszkowa.

Rys. 1 Dotychczasowa linia autobusowa

Rys. 1 Linia autobusowa po zmianach.

Szczegółowa Mapa Linii autobusowej.

Uzasadnienie
Mieszkańcy Żarek-Letnisko i Myszkowa Nowej Wsi są bardzo zadowoleni z uruchomienia linii autobusowej numer 5. Postulat zmiany jej drogi kursowania wnoszą osoby mieszkające w domach (których jest niemało) w Żarkach-Letnisko przy ulicy Nadrzecznej, Prostej i Letniskowej, oraz Koziegłowskiej, Wroniej, Pawiej, Strusiej w Myszkowie. Zmiana trasy autobusu nr 5 nie kosztowałaby więcej, ponieważ kilometraż jest mniej więcej taki sam, a mieszkańcy zyskają nowe, szybkie, wygodne i bezpieczne połączenie z Myszkowem. Tym bardziej że mają oni dosyć daleko do stacji PKP, aby dojechać do miasta pociągiem.