Tomasz Załecki

Radny miasta Myszkowa
Mój apel odnośnie błędnego oznakowania przy ulicy Skrzeka

Mój apel odnośnie błędnego oznakowania przy ulicy Skrzeka

Jako Radny i mieszkaniec Gminy Myszków, wielokrotnie spotykałam się z prośbami o interwencję oraz sam doświadczam, poruszając się w paśmie ruchu drogowego przy ulicy Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka poważnego utrudnienia, stanowiącego zagrożenie dla innych poprzez błędne oznakowanie.

Wniosłem prośbę o poprawę pionowego znaku informującego o dopuszczalnej masie pojazdów w ciągu ulicy Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka. Most nad Wartą ma dopuszczalność 3,5 t. Od strony ulicy Gruchla znak ustawiony jest kilka metrów od skrzyżowania z ulicą Gruchla i jest widoczny dla wjeżdżających. Niestety od strony ulicy Paderewskiego znak znajduje się tuż przy moście ponad 600 metrów od skrzyżowania. W związku z tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie samochody ciężarowe oraz TiRy wjeżdżały w ulice i cofały na tej wąskiej i nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego drodze niszcząc ją oraz przydrożne drzewa.

Proszę o ustawienie / przestawienie znaku informującego o dopuszczalnej masie pojazdów mogących korzystać z drogi w rejon skrzyżowania z ulicą Paderewskiego.

W odpowiedzi na mój apel otrzymałem poniższą informacje z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

W 2021r. umowa na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków została zawarta do dnia 30.11.2021r., jednakże ostatnie zamówienie z umowy zostało zrealizowane przed zgłoszeniem przez Pana błędnego oznakowania drogi. Przedmiotowe zgłoszenie zostało odnotowane i zostanie uwzględnione przy realizacji zamówień w ramach dostawy znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2022r.. Obecnie organ przygotowuje postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Ponadto, zmiana oznakowania pionowego w pasie drogowym drogi gminnej wymaga każdorazowego sporządzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu i przed wprowadzeniem uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drodze. W przedmiotowym przypadku organ jest w trakcie opracowywania omawianego projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Planowany termin wprowadzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu  w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka to II kwartał 2022r. 

Jako Radny będę zabiegał o przyspieszenie niezbędnych formalności administracyjno-prawnych, tak aby zapewnić mieszkańcom oraz uczestnikom ruchu jak najbezpieczniejszy komfort poruszania się.