Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Mój apel odnośnie błędnego oznakowania przy ulicy Ks. Skrzeka

Mój apel odnośnie błędnego oznakowania przy ulicy Ks. Skrzeka

Niewłaściwe oznakowanie drogi przy ulicy Księdza Prałata Zdzisława Skrzeka za pomocą pionowych znaków drogowych to problem, który nie tylko utrudnia płynność ruchu drogowego, ale także zagraża bezpieczeństwu uczestników ruchu oraz prowadzi do chaosu na drodze. W miastach, takich jak nasze, gdzie natężenie ruchu jest wysokie, precyzyjne i zgodne z przepisami oznakowanie drogi ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu.

Jako Radny i mieszkaniec Gminy Myszków, wielokrotnie spotykałem się z prośbami o interwencję oraz sam doświadczam, poruszając się w paśmie ruchu drogowego przy ulicy Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka poważnego utrudnienia, stanowiącego zagrożenie dla innych poprzez błędne oznakowanie.

Wniosłem prośbę o poprawę pionowego znaku informującego o dopuszczalnej masie pojazdów w ciągu ulicy Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka. Most nad Wartą ma dopuszczalność 3,5 t. Od strony ulicy Gruchla znak ustawiony jest kilka metrów od skrzyżowania z ulicą Gruchla i jest widoczny dla wjeżdżających. Niestety, od strony ulicy Paderewskiego znak znajduje się tuż przy moście, ponad 600 metrów od skrzyżowania. W związku z tym w ciągu ostatnich kilku miesięcy wielokrotnie samochody ciężarowe oraz TiRy wjeżdżały w ulice i cofały na tej wąskiej i nieprzystosowanej do ruchu ciężkiego drodze, niszcząc ją, oraz przydrożne drzewa.

Proszę o ustawienie / przestawienie znaku informującego o dopuszczalnej masie pojazdów mogących korzystać z drogi w rejon skrzyżowania z ulicą Paderewskiego.

W odpowiedzi na mój apel otrzymałem poniższą informację z Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji:

W 2021 r. umowa na dostawę znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków została zawarta do dnia 30.11.2021 r., jednakże ostatnie zamówienie z umowy zostało zrealizowane przed zgłoszeniem przez Pana błędnego oznakowania drogi. Przedmiotowe zgłoszenie zostało odnotowane i zostanie uwzględnione przy realizacji zamówień w ramach dostawy znaków drogowych pionowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz słupków do znaków stosowanych do oznakowania dróg gminnych na terenie Gminy Myszków w 2022 r. Obecnie organ przygotowuje postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy dla przedmiotowego zadania.

Ponadto zmiana oznakowania pionowego w pasie drogowym drogi gminnej wymaga każdorazowego sporządzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu i przed wprowadzeniem uzyskania zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem na drodze. W przedmiotowym przypadku organ jest w trakcie opracowywania omawianego projektu zmiany stałej organizacji ruchu. Planowany termin wprowadzenia projektu stałej zmiany organizacji ruchu  w ciągu drogi gminnej ul. Ks. Prałata Zdzisława Skrzeka to II kwartał 2022 r. 

Jako Radny będę zabiegał o przyspieszenie niezbędnych formalności administracyjno-prawnych, tak aby zapewnić mieszkańcom oraz uczestnikom ruchu jak najbezpieczniejszy komfort poruszania się.