Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Odpady niebezpieczne pozostawione w mieście (63)

Odpady niebezpieczne pozostawione w mieście (63)

Współczesne miasta, wraz ze swoim dynamicznym rozwojem i intensywną działalnością przemysłową oraz konsumencką, stają przed coraz większym wyzwaniem związanym z zarządzaniem odpadami. Wśród różnorodnych typów odpadów, na które napotykają mieszkańcy miast, szczególną uwagę należy zwrócić na te, które z uwagi na swoją naturę i skład chemiczny stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Niebezpieczne odpady, pozostawiane w miastach, stwarzają realne ryzyko dla mieszkańców oraz wymagają kompleksowego podejścia w zakresie zarządzania nimi, aby minimalizować negatywne skutki dla społeczności miejskiej i otaczającego środowiska. Jak miasto Myszków chce poradzić sobie z nielegalnymi odpadami niebezpiecznymi pozostawianymi w przypadkowych miejscach?

Dotyczy: Nielegalne odpady niebezpieczne pozostawiane na terenie miasta Myszkowa.

Interpelacja nr   63/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. Jako mieszkaniec Myszkowa zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie nielegalnych odpadów niebezpiecznych pozostawianych na terenie miasta.

W związku z tym, że w ostatnim czasie mnożą się przypadki nielegalnego pozostawiania np. w naczepach samochodowych niebezpiecznych odpadów na terenie różnych miast (Sosnowiec, Ostrołęka, Cieszyn, Piekary i wiele innych) i w przeróżnych miejscach (stacje benzynowe, parkingi miejskie, myjnie samochodowe, a nawet prywatne działki przedsiębiorstw) składam interpelację w sprawie tego niepokojącego zjawiska. Problem ten stwarza bowiem poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego. Powszechnie wiadomo, że odpady niebezpieczne to substancje lub przedmioty, które ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne mogą stwarzać zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzi oraz dla środowiska (m.in. azbest, zużyte baterie, akumulatory, a także chemikalia i inne substancje szkodliwe). Ich niewłaściwe magazynowanie lub usuwanie może powodować: skażenie gleby i wód gruntowych, zatrucie powietrza, zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i roślin.

Zwracam się ponownie na piśmie, pisząc interpelację, ponieważ nie dostałem zwrotnej informacji na moje pytanie z zeszłego roku, oraz prośby, które kierowałem wówczas do pana Burmistrza. Prosiłem między innymi o to, aby poinformować o zagrożeniu właścicieli  miejsc, gdzie przestępcy mogą porzucić niebezpieczne materiały (stacji, parkingów, działek, hal). Z tego, co mi wiadomo, nie została taka informacja przekazana. Odbieram to jako zaniedbanie ze strony Burmistrza, bardzo poważne zaniedbanie. 

Poniżej kilka informacji o procederze ze strony śląskiej policji. 

Przed przestępczym procederem związanym z nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami  ostrzegamy zwłaszcza właścicieli hal i magazynów oraz gruntów pod wynajem. Często umowę z nimi podpisuje firma współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na teren nieświadomego właściciela posesji przywożone bywa kilkaset ton, często niebezpiecznych, odpadów. Po wykonaniu zlecenia firma „znika”, a śmieci zostają, często poważnie degradując teren. Wtedy to na właścicielu obiektu spoczywa obowiązek ich prawidłowej i bardzo kosztownej utylizacji. To ogromny wydatek, liczony w setkach tysięcy, a nawet w milionach złotych. 

Apelujemy do:

 • Właścicieli wynajmujących swoje tereny, aby dokładnie czytali umowy zawierane z przedsiębiorcami. Ograniczone zaufanie i rzetelna analiza mogą zaoszczędzić sporych kłopotów. Dobrze jest też sprawdzać na bieżąco, co dzieje się na naszym terenie.
 • Przewoźników oraz firm i osób wynajmujących pojazdy transportowe. Przestępcy w podobny sposób, jak magazyny, wynajmują pojazdy po to, by na nich pozostawić porzucone odpady. Należy pamiętać, że w przypadku kontroli drogowej, jeżeli dokumenty są niezgodne przewożonym ładunkiem lub jeśli przewoźnik w ogóle nie ma zezwolenia na przewóz niebezpiecznych substancji, taki samochód jest zabezpieczony. Na parkingu pojazd oczekuje razem z zabezpieczonym ładunkiem na decyzję urzędników odnośnie utylizacji przewożonych odpadów. A może to trwać nawet kilka miesięcy, narażając właściciela na poważne straty finansowe. Dodatkowo, jeżeli firma i kierowca nie mają stosownych uprawnień i dokumentów, mogą ponieść poważne konsekwencje.
 • Osób mieszkających w pobliżu miejsc na uboczu oraz dużych obszarów, na których przestępcy mogą nielegalnie składować odpady. Czujność powinny wzbudzić pojazdy ciężarowe, które zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca
  i rozładowywać beczki lub inne ładunki czy opróżniać cysterny. Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania może mieć wpływ na zdrowie i całe środowisko. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia, prosimy zgłaszać Policji pod numerem telefonu 112”. 

Panie Burmistrzu, apeluję do Pana i proszę o: 

 • Podjęcie natychmiastowych działań w celu zlokalizowania i usunięcia nielegalnie zalegających odpadów niebezpiecznych. Sprawdzenie i ewidencję wszystkich miejsc w Myszkowie, gdzie może potencjalnie być taka sytuacja. 
 • Wzmocnienie kontroli nad gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta.
 • Założenie kamer monitoringu miejskiego w miejscach potencjalnie atrakcyjnych dla przestępców.
 • Zwiększenie świadomości mieszkańców na temat szkodliwości nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych.
 • Wdrożenie programu edukacyjnego dla mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 • Nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją odpadów niebezpiecznych w celu zapewnienia mieszkańcom możliwości bezpiecznego pozbywania się odpadów.

Proszę też o odpowiedź na następujące pytania:

 • Jakie działania miasto podjęło do tej pory w celu zwalczania nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych?
 • Jakie są plany miasta na przyszłość w tym zakresie?
 • Jakie środki finansowe miasto zamierza przeznaczyć na walkę z tym problemem?
 • Z kim miasto będzie współpracować w celu rozwiązania problemu? 

Podpowiedź dla Burmistrza: 

W Myszkowie mamy przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem, które stają się przodującymi, znanymi nie tylko
w Polsce, ale i na świecie firmami, prekursorami ekologii. Proszę docenić to. Polecam zaprosić je do współpracy, stworzyć portal czystymyszkow.pl i promować ekologię w Myszkowie, jest to o wiele lepsze, niż to, co teraz Pan robi.  

Uzasadnienie:

Odpowiedzialność i nieraz milionowe koszty utylizacji niezidentyfikowanych odpadów niebezpiecznych spadają na miasto lub osoby prywatne, niczemu niewinne. Profilaktyka oraz skuteczny system wykrywania sprawców takich przestępstw leży jak najbardziej w interesie miasta Myszkowa.

Nielegalne składowanie odpadów niebezpiecznych to problem, który wymaga natychmiastowej interwencji władz miasta. Bez podjęcia zdecydowanych działań narażamy mieszkańców na poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Wierzę, że władze miasta dostrzegają wagę tego problemu i podejmą kroki w celu jego rozwiązania

AKTUALIZACJA: