Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Mijaczów – skąd ten nieprzyjemny zapach? (58)

Mijaczów – skąd ten nieprzyjemny zapach? (58)

W miejscowościach zamieszkałych przez społeczności miejskie, jakość środowiska ma kluczowe znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Jednym z czynników, który może znacząco wpływać na komfort mieszkańców, jest problem nieprzyjemnych zapachów. Dla mieszkańców dzielnicy Myszków-Mijaczów nieprzyjemne zapachy stały się niestety częstym zjawiskiem, które zaczęło utrudniać codzienne życie w tej okolicy. Nieprzyjemny zapach nęka mieszkańców, dlatego postuluję natychmiastowe zajęcie się tym zjawiskiem. Skoncentrujmy się na identyfikacji potencjalnych źródeł tego zapachu oraz jego wpływu na społeczność lokalną. Jakie działania podejmowane są lub mogą być podjęte w celu rozwiązania tego problemu, aby przywrócić mieszkańcom komfort i jakość życia, na jaką zasługują?

Dotyczy: Nieprzyjemny zapach w Myszkowie 

Interpelacja nr   58/03/2023

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Jako mieszkaniec naszego miasta zwracam się z prośbą o zainteresowanie się problemem brzydkiego zapachu, który unosi się w naszym mieście w dzielnicy Mijaczów. Jest to kwestia nie tylko nieprzyjemna, ale również wpływająca na jakość życia mieszkańców. To wstyd, że pomimo upływu czasu dalej nie wiadomo, skąd ulatnia się nieprzyjemny zapach. Mam wrażenie, że nie ma dobrej woli, aby zająć się tym trudnym, śmierdzącym tematem.

Proszę o podjęcie działań przez miasto i podległe mu spółki w celu zbadania przyczyn tego zjawiska i podjęcia działań mających na celu jego eliminację. Uważam, że jest to sprawa ważna i wymagająca szybkiej reakcji.

Proszę również o przygotowanie raportu dla radnych na ten temat, co zostało zrobione w wyżej wymienionym temacie oraz przekazanie informacji dla mieszkańców za pośrednictwem strony miastomyszkow.pl 

Uzasadnienie  

Mimo upływu czasu nie otrzymaliśmy żadnego raportu z ZWiK, tym bardziej że są głosy, że ten nieprzyjemny zapach może pochodzić z kanalizacji miejskiej. Wodociągi miejskie powinny reagować na sygnały od mieszkańców i zająć stanowisko po wcześniejszej wnikliwej analizie stanu kanalizacji w swojej jednostce. Spółka podległa pod miasto powinna jako pierwsza poinformować mieszkańców, jak wygląda sytuacja z jej strony. 

Nie mamy też informacji zwrotnej od straży miejskiej. 14 marca 2023 roku miasto otrzymało skrócony raport od straży miejskiej na temat podjętych działań w zakresie kontroli przestrzegania czystości i porządku w mieście. Mamy podsumowanie o grzywnach, jakie zostały nałożone na kontrole, które zostały przeprowadzone w 2022 roku. Nie ma natomiast informacji o tak ważnym problemie jak brzydki zapach w dużej części miasta Myszkowa. Straż miejska w ramach swoich obowiązków powinna dążyć do znalezienia przyczyn przykrego zapachu w mieście.