Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Nowa droga wyjazdowa z Centrum Myszkowa (100)

Nowa droga wyjazdowa z Centrum Myszkowa (100)

Dotyczy: Zapytanie o postępy w sprawie nowej drogi w Myszkowie.

W Myszkowie, tak jak w wielu innych miastach, mamy duże problemy z ruchem drogowym. Te codzienne korki naprawdę przeszkadzają – ludzie mają trudności z dojazdem do pracy, a firmy mają problem z dostawami. Lokalni mieszkańcy próbują znaleźć sposoby na poprawę tej sytuacji. Jednym z pomysłów, który wydaje się obiecujący, jest zbudowanie nowej drogi, która połączyłaby rondo przy Leśniczance z ulicą Kopernika. Myślę, że to może naprawdę pomóc – ułatwić życie mieszkańcom i wspomóc rozwój biznesu. Wspólnie, poprzez rozmowy i współpracę, możemy zbudować lepszą przyszłość dla naszego miasta.

Interpelacja nr 100/04/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zmagając się z codziennymi korkami na terenie Myszkowa, mieszkańcy i lokalni pracownicy poszukują lepszych rozwiązań komunikacyjnych. Pewna rozmowa rzuciła mi światło na problem; mimo zamieszkania w Myszkowie, znajomy wyraził wolę dojeżdżania do pracy w Zawierciu, argumentując to lepszym dostępem komunikacyjnym. Ten przykład doskonale ilustruje, jak krytyczna jest sytuacja – korki paraliżują miasto każdego dnia, a działań zaradczych jak nie było, tak nie ma. Część osób woli pracować w Zawierciu niż zmagać się z naszymi korkami. 

Podjęcie tematu rozwoju infrastruktury drogowej jest więc nadrzędne. Przyłączenie terenów przy rondzie koło Leśniczanki, otwarłyby nam drzwi do łatwiejszych procedur i nowych możliwości. Jeśli nie, musielibyśmy podjąć współpracę z gminą Koziegłowy, aby zrealizować nasz plan. A plan ten zakłada budowę nowej drogi, współfinansowanej przez Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Gminę Myszków oraz kilka firm w Myszkowie, która połączyłaby rondo koło Leśniczanki z ulicą Kopernika, biegnąc koło wodociągów i wzdłuż torów. Taka droga nie tylko ułatwiłaby dostęp do kluczowych punktów miasta, ale także otworzyłaby możliwość pozyskania dofinansowania unijnego oraz odciążyła centrum Myszkowa.

Kilka lat temu podczas spotkań w Urzędzie Miasta był poruszany właśnie ten temat. Proponowano albo rozbudowę ronda Kołakowskiego przy Starostwie Powiatowymi, co według mnie, nie ma sensu, albo inne możliwości wyjazdu z Myszkowa. W mojej opinii najlepszym wyjściem byłby pomysł nowej drogi ciągnącej się od ulicy Kopernika wzdłuż torów i papierni Schumacher, a następnie wzdłuż oczyszczalni ścieków. Jej zakończeniem byłby wyjazd na rondzie koło Leśniczanki. 

Nie jest tajemnicą, że lokalne przedsiębiorstwa, takie jak Schumacher i Sokpol, generują znaczne natężenie ruchu ciężarowego (kilkadziesiąt tirów dziennie). ( Warto wspomnieć, że obydwie firmy bardzo prężnie się rozwijają, co w przyszłym latach będzie skutkowało zwiększonym ruchem w Mieście). Mimo to obecność tych przedsiębiorstw jest ważna dla rozwoju gospodarczego i zatrudnienia w regionie. Jednak równie konieczne jest znalezienie sposobu na zmniejszenie negatywnego ich wpływu na codzienne życie mieszkańców. Inwestycje firmy Schumacher, sięgające już ponad miliard złotych, oraz jej chęć do dalszego zaangażowania w rozwój infrastruktury drogowej, co deklaruje pan Henryk Drechnowicz, dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.  w Myszkowie, są obiecującym sygnałem dla przyszłości miasta.

Projekt nowej drogi przynosi szansę nie tylko na poprawę płynności ruchu, ale również na znaczące odciążenie centrum miasta, co jest szczególnie ważne w kontekście ograniczonej przepustowości obecnych dróg. Wprowadzenie nowej trasy dla pojazdów dostawczych i ciężarowych umożliwiłoby bardziej efektywne zarządzanie ruchem, a mieszkańcy zyskaliby dodatkową drogę omijającą najbardziej zatłoczone odcinki ulic np. w dzielnicy Mijaczów.

W rozmowie z panem dyrektorem Drechnowiczem otrzymałem zapewnienie, że firma jest skłonna przeznaczyć swoje tereny pod nową drogę w Myszkowie. To bardzo dobra inicjatywa. Przy okazji też byłby ułatwiony dojazd do oczyszczalni ZWiK w Myszkowie. Samochody ciężarowe przyjeżdżające i wyjeżdżające z naszej oczyszczalni nie musiałyby rozjeżdżać wąskich dróg w dzielnicy Mijaczów. Miasto wzbogaciłoby się o idealny wyjazd prosto z myszkowskiego dworca, ponieważ ta droga centralnie wjeżdżałaby na dworzec w Myszkowie koło Galerii Oczko. Moim zdaniem to obecnie najbardziej potrzebna droga w naszym mieście. Mieszkańcy powiatu myszkowskiego, którzy korzystają z pociągu, wjeżdżają do Myszkowa tylko po to, żeby wsiąść do pociągu, czy z niego wysiąść. W tym momencie mieliby możliwość wyjechania bezpośrednio z Myszkowa, ominąwszy wszystkie korki.  

Dobrze byłoby też porozmawiać przy okazji z właścicielem parkingu przy dworcu PKP, bo ten parking to jest jakieś zaorane pole, tak zniszczone, że nie wiadomo, czy to jeszcze parking, czy ma jakieś inne przeznaczenie. Proszę przy okazji o wystosowanie pisma do PKP, co zamierza w związku z tym zrobić. 

Mieszkańcy Myszkowa stają przed ważnym pytaniem: czy są gotowi wspierać i korzystać z nowej infrastruktury drogowej, która może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia w mieście?

Na zdjęciu pokazana jest potencjalna droga wyjazdowa z centrum naszego miasta. 

Google Maps

Poniżej na zdjęciu 

 • Czerwony kolor – strefy przemysłowe
 • Niebieska linia – Potencjalna droga wyjazdowa z centrum Myszkowa
 • Zielony kolor – strefy zamieszkania 

Budowa nowej drogi nie tylko świadczy o dążeniu do rozwoju i modernizacji Myszkowa, ale także o trosce o dobro mieszkańców. Wspólnie, poprzez dialog i współpracę, możemy kształtować przyszłość naszego miasta, czyniąc je lepszym miejscem do życia i pracy.

Mając na uwadze znaczenie tej drogi, stawiam pytania:

 1. Jakie konkretnie kroki podjął pan w ciągu lat swojej kadencji, aby wesprzeć rozwój infrastruktury drogowej
  w Myszkowie, zwłaszcza w kontekście projektu nowej arterii współfinansowanej przez firmę Schumacher?
 2. Czy istnieją już konkretnie określone plany dotyczące budowy tej nowej arterii? Jeśli tak, w jaki sposób zamierza pan zapewnić, że projekt zostanie zrealizowany w najbliższym czasie?
 3. Jakie kroki podejmowane są w celu zapewnienia odpowiedniego dialogu z lokalną społecznością w kwestii tej inwestycji? Czy planowane są spotkania informacyjne lub konsultacje społeczne, aby mieszkańcy mogli wyrazić swoje opinie i obawy?
 4. Czy istnieją plany dotyczące minimalizowania zakłóceń dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorstw podczas budowy nowej arterii? Jakie środki będą podejmowane, aby zminimalizować negatywny wpływ budowy na codzienne życie mieszkańców?
 5. Czy są podejmowane jakiekolwiek działania w celu pozyskania dodatkowych funduszy, poza wkładem firmy Schumacher, na realizację tego projektu? Jeśli tak, jakie są plany dotyczące poszukiwania dodatkowego finansowania?
 6. Jakie korzyści przewiduje pan dla mieszkańców i lokalnej gospodarki po zakończeniu budowy nowej arterii?
  Czy istnieją już szacunkowe dane na temat potencjalnego wzrostu ruchu i rozwoju gospodarczego po ukończeniu projektu?

Uzasadnienie

Propozycja rozwoju infrastruktury drogowej w Myszkowie poprzez budowę nowej arterii łączącej rondo koło Leśniczanki z ulicą Kopernika, stanowi odpowiedź na pilną potrzebę poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywnej organizacji przestrzeni miejskiej. Poniżej przedstawiam uzasadnienie dla takiej inwestycji:

 • Likwidacja korków i poprawa płynności ruchu – Codzienne korki paraliżują miasto, utrudniając zarówno komunikację mieszkańcom, jak i dostęp do kluczowych punktów dla biznesu. Budowa nowej drogi umożliwiłaby płynniejszy przepływ ruchu, zmniejszając czas potrzebny na dojazdy oraz eliminując frustracje związane
  z zatłoczonymi ulicami.
 • Odciążenie centrum miasta – Obecne trasy komunikacyjne skupiają się głównie wokół centrum Myszkowa, co prowadzi do przeciążenia ruchu w tym obszarze. Nowa arteria stanowiłaby dodatkową trasę dla pojazdów dostawczych i ciężarowych, co przyniosłoby znaczne odciążenie najbardziej obciążonych odcinków ulic
  w dzielnicy Mijaczów oraz w samym centrum miasta.
 • Wsparcie dla rozwoju gospodarczego – Lokalne przedsiębiorstwa, takie jak Schumacher i Sokpol, są kluczowe dla gospodarki regionu, jednak generują znaczne natężenie ruchu ciężarowego. Budowa nowej drogi nie tylko ułatwiłaby im dostęp do infrastruktury drogowej, ale także przyczyniłaby się do zmniejszenia negatywnego wpływu ich działalności na codzienne życie mieszkańców.
 • Potencjał pozyskania dofinansowania unijnego – Projekt budowy nowej arterii otwiera możliwość pozyskania środków z funduszy unijnych, co znacząco zmniejszyłoby obciążenie finansowe lokalnych budżetów
  i umożliwiłoby szybszą realizację inwestycji.
 • Zaangażowanie społeczności lokalnej – Decyzje dotyczące rozwoju infrastruktury drogowej powinny być podejmowane we współpracy z mieszkańcami. Włączenie społeczności lokalnej w proces decyzyjny pozwoli na uwzględnienie ich potrzeb i obaw oraz budowanie większego zaufania do projektu.

Wszystkie te argumenty wskazują na konieczność podjęcia działań mających na celu poprawę infrastruktury drogowej
w Myszkowie. Budowa nowej ulicy nie tylko przyniesie korzyści w postaci zwiększenia płynności ruchu i odciążenia centrum miasta, ale również stanowi krok w kierunku rozwoju gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.