Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Czy w Myszkowie powstaną nowe obiekty sportowe? (44)

Czy w Myszkowie powstaną nowe obiekty sportowe? (44)

Zwracam się z zapytaniem odnośnie zamiaru władz Myszkowa dotyczącego skorzystania z możliwości wsparcia finansowego w ramach programu „Sportowa Polska”, którego wnioski można składać od 1 do 31 marca 2021 roku. Program ten stanowi istotne wsparcie dla realizacji inwestycji związanych z infrastrukturą sportową na terenie całego kraju, co obejmuje poprawę stanu obiektów sportowych przyszkolnych, warunków treningowych dla sportowców oraz budowę nowej infrastruktury sportowej.

Uważam, że udział Miasta Myszkowa w tym programie jest zasadny, mając na uwadze potrzeby lokalnej społeczności oraz możliwości finansowe. W zeszłym roku niestety, z powodu zbyt krótkiego terminu, nie udało się złożyć odpowiedniego wniosku. Dlatego też tym razem apeluję o odpowiednie przygotowanie wniosku i złożenie go w terminie. Warto podkreślić, że konkurencja o środki finansowe w ramach tego programu jest duża, a potrzeby naszego miasta w zakresie infrastruktury sportowej są znaczące.

Dlatego też niniejsza interpelacja ma na celu przypomnienie o potrzebie przygotowania starannego wniosku oraz jego złożenia niezwłocznie, aby zapewnić miastu możliwość skorzystania z tego cennego wsparcia.

Dotyczy: udziału miasta Myszkowa w 4. edycji rządowego programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – „Sportowa Polska”

 Interpelacja nr 44/04/03/2021  

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że  od 1 do 31 marca  2021  można  składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach programu “Sportowa Polska“ ,  proszę o informację, czy miasto Myszków  zamierza skorzystać z  takiej formy pozyskania wsparcia w realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi. 

Uzasadnienie  

Program „Sportowa Polska” ma na celu wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych związanych z obiektami sportowymi na terenie całej Polski. Z uwagi na ogólny charakter Programu wspierane będzie realizowanie następujących zadań: poprawa stanu infrastruktury sportowej przyszkolnej, poprawa warunków treningowych dla sportowców, budowy nowej (nie przyszkolnej) infrastruktury sportowej. Ministerstwo Sportu zarezerwowało na te formy wsparcia 250 000 000  złotych. Uważam, że Miastu Myszków i jego mieszkańcom takie wsparcie jest bardzo potrzebne a udział w programie w najwyższym stopniu wskazany i uzasadniony.

Przypomnę, iż w zeszłym roku pisałem podobną interpelację  i niestety  z powodu zbyt krótkiego terminu nie złożono  odpowiedniego wniosku. Tym razem więc przypominam Panu niniejszą interpelacją o tym projekcie rządowym już teraz,  i liczę na  to, że miasto zdąży tym razem  wniosek przygotować i  złożyć w stosownym terminie. Warto wniosek ten przygotować starannie i złożyć niezwłocznie, tym bardziej że potrzeby naszego miasta w tym względzie są duże, środki finansowe ograniczone a bardzo wiele jednostek samorządu terytorialnego od lat korzysta już z tego typu wsparcia. Nie chciałbym, by Miasto Myszków było pod tym względem poszkodowane i pomijane — z naszej własnej winy.