Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Myszków – budowa i rozbudowa oświetlenia ulic w 2022 roku (53)

Myszków – budowa i rozbudowa oświetlenia ulic w 2022 roku (53)

W świetle niedostatecznych informacji zawartych w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022 dotyczących inwestycji w budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego pragnę zgłosić pilną potrzebę przedstawienia bardziej szczegółowych danych w tej kwestii. Jest to niezbędne z uwagi na liczne zgłoszenia i petycje mieszkańców, którzy regularnie zwracają uwagę na potrzebę oświetlenia ulic i dzielnic. Osobiście, w imieniu mieszkańców, złożyłem petycję w sprawie oświetlenia. Ważne jest, aby miasto dysponowało spójnym planem oraz strategią dotyczącą rozmieszczenia oświetlenia ulicznego. Nie może być tak, że co roku brak jest szczegółowych informacji na ten temat, co rodzi niepotrzebne spekulacje i niepewność wśród mieszkańców.

Dotyczy: budowy i dobudowy oświetlenia ulicznego w roku 2022.

 Interpelacja nr   53/27/12/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022 znalazła się jedynie bardzo ogólna informacja na temat inwestycji w budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego w Myszkowie, proszę o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji w tym względzie.    

Jak wiemy, mieszkańcy często zgłaszają prośby czy zapytania o ulice i dzielnice, są też składane ich petycje. 

Osobiście składałem taką petycję w imieniu mieszkańców (nie ma jej na BIP w dziale petycji a szkoda, bo to obowiązek gminy, aby każda petycje mieszkańca tam umieszczać. ) 

Miasto musi przecież posiadać jakiś plan, jakieś rozeznanie strategiczne, gdzie w Myszkowie brakuje lamp. To nie jest jakaś nowość i nie może być tak, że od kilku lat Pan Burmistrz nie wie, gdzie najbardziej brakuje oświetlenia. Jako radny nie mogę pogodzić się z tym, że co roku nic nie wiadomo na ten temat. Taka sytuacja powoduje różne niepotrzebne domysły. 

Kilkukrotnie proponowałem, aby lampy i chodniki były dokładniej opisywane w budżecie miasta. Proszę więc odpowiedzieć profesjonalnie na moje pytanie.

Uzasadnienie  

Zamieszczona w spisie zadań inwestycyjnych na rok 2022 informacja na temat przeznaczenia kwoty 300 000 złotych na budowę oraz dobudowę oświetlenia ulicznego w Myszkowie jest bardzo ogólna. Nie wiadomo, które konkretnie ulice będą oświetlane. W związku z tym bardzo proszę o szczegółowe dane na temat konkretnych ulic oraz każdorazowej wysokości kosztów inwestycji w to oświetlenie.

Przy okazji interpelacji proszę o listę ulic, gdzie planowana jest budowa oświetlenia w ciągu najbliższych lat, ułożoną według priorytetów. Mam nadzieje że miasto ma listę ważnych inwestycji w budowę oświetlenia ulicznego i nie działa spontanicznie i chaotycznie. 

Nie może być tak, że na początku roku, nie wiadomo gdzie jest zapotrzebowanie na oświetlenie