Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Park Leśniczanka – kiedy znowu stanie się atrakcyjnym terenem dla mieszkańców Myszkowa? (97)

Park Leśniczanka – kiedy znowu stanie się atrakcyjnym terenem dla mieszkańców Myszkowa? (97)

Dotyczy: Park Leśniczanka – kiedy znowu stanie się atrakcyjnym terenem dla mieszkańców Myszkowa?

Interpelacja nr 97/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Interpelacja moja dotyczy tzw. Parku Leśniczanka, który jest obecnie terenem bardzo
zaniedbanym, zaśmieconym. Jako radny dostaję informacje od mieszkańców, że w parku leżą porozrzucane butelki oraz inne śmieci, że rozkradziono stoliki i krzesła, a budynek popadł w ruinę. A tak się składa, że Park ów leży przy samym wjeździe do Myszkowa od strony Częstochowy. Jest tam teraz zbudowana nowa droga, natomiast tereny przy drodze to obraz nędzy i rozpaczy. Ponadto przy nowej drodze (ulicy Czarka) jest sporo miejsca na wybudowanie leśnych parkingów dla mieszkańców, którzy chętnie zapewne wybraliby się na spacer po pięknym lesie.

Natomiast już teraz można by przecież użytkować ten teren od Lasów Państwowych za symboliczną opłatę i zająć się jego porządkowaniem, w taki sam sposób jak to robiło miasto w poprzednich latach. Nie musimy czekać na to, aż zostaną uregulowane granice między gminami. Przez 20-30 lat – za czasów poprzednich burmistrzów miasta Myszkowa – to był wspaniały teren. Pomimo tego, że nie był on też naszą gminą, to myśmy o niego dbali na podstawie umowy. Niestety, już dwa lata po objęciu władzy, czyli w roku 2012, pan zdecydował się protokołem zdawczo-odbiorczym wymówić tę umowę i oddał teren Lasom Państwowym.

Czemu? Czyżby dlatego, że nie miał pan pomysłu, jak go wykorzystać? Proszę o odpowiedź na tą interpelację.

Park Leśniczanka nie musi mieć takiego samego charakteru, jak Dotyk Jury. Jednak warto, aby mieszkańcy tego rejonu nie musieli jeździć na drugi koniec miasta, aby przejść się np. na spacer z psem po lesie czy skorzystać z estetycznego, czystego i dobrze funkcjonującego baru ze stolikami i krzesełkami.

Proszę o informację, jakie kroki zostały do tej pory podjęte w tej sprawie, oraz jakie plany ma Pan Burmistrz, aby przywrócić Leśniczankę do życia publicznego Myszkowa? Restauracja, amfiteatr, kort tenisowy i inne obiekty rekreacyjne mogą ponownie stać się miejscem, gdzie mieszkańcy naszego miasta będą mogli spędzać czas wolny, integrując się i czerpiąc radość z aktywności na świeżym powietrzu.

Zwracam się zatem do Pana z prośbą o ponowne rozważenie decyzji dotyczącej parku Leśniczanka i podjęcie
działań na rzecz użytkowania tego terenu dla mieszkańców Myszkowa.


Uzasadnienie:

Park Leśniczanka od lat stanowił serce naszego miasta, pulsujące życiem podczas licznych imprez plenerowych, koncertów i festynów. Amfiteatr gościł renomowane zespoły, takie jak SBB, przyciągając mieszkańców i turystów, a także umacniając więzi społeczne oraz promując kulturę i sport.
Jego historia sięga końca lat 60. ubiegłego wieku, będąc nieodłącznym elementem kulturalnego i społecznego życia Myszkowa. Park Leśniczanka, z amfiteatrem, ławkami, huśtawkami, boiskiem i kortem tenisowym, służył przez ponad dwie dekady jako oaza rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta. Niestety, mimo swojej znaczącej roli dla społeczności, obiekty te popadły w zapomnienie i niszczeją od momentu, gdy teren został przekazany do Nadleśnictwa Siewierz.
Mając na uwadze historię i znaczenie Parku Leśniczanka dla mieszkańców Myszkowa oraz niezaprzeczalny fakt, że nowe miejsce rekreacyjne, Dotyk Jury, nie może zastąpić wartości, jaką ten park wnosił w życie społeczności, apeluję o podjęcie działań w celu odzyskania tego terenu. Proszę o wszczęcie dialogu z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Siewierz w celu ponownego zagospodarowania tego obszaru na potrzeby mieszkańców. Odzyskany Park Leśniczanka przyniesie radość mieszkańcom i przywróci godność naszemu miastu w oczach odwiedzających, zwłaszcza tych przybywających z kierunku Częstochowy, zwłaszcza jak zostanie otwarta nowo wybudowana droga ( Aleja Wolności )

Więcej o parku na stronie.
https://myszkow.naszemiasto.pl/pamietacie-amfiteatr-w-parku-lesniczanka-czy-cos-z-niego/ar/c15-8489353

W 2012 roku gmina Myszków zrzekła się wynajmowania terenu (protokołem zdawczo-odbiorczym przekazała teren z powrotem PGL Lasów Państwowych- Nadleśnictwa Siewierz).
Proszę odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, w jaki sposób gmina zrezygnowała w 2012 roku? Dlaczego gmina Myszków zrezygnowała, oddała temat walkowerem, przekazała ten teren z powrotem do Lasów Państwowych nadleśnictwa Siewierz? Co się wydarzyło w 2012 roku? Mamy informację na stronach gazety Dziennika Zachodniego, że od teraz nowym miejscem rekreacyjnym jest Dotyk Jury po drugiej stronie Myszkowa w dzielnicy Światowit, czyli Pohulanka.