Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Podtopienia na Dotyku Jury (72)

Podtopienia na Dotyku Jury (72)

Z przykrością zwracam się z interpelacją dotyczącą powtarzających się podtopień kompleksu sportowo-rekreacyjnego Dotyk Jury w Myszkowie. Regularne zalania tego obszaru stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców, zwłaszcza po intensywnych opadach deszczu, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu. Kompleks Dotyk Jury odgrywa istotną rolę jako popularne miejsce wypoczynku i rekreacji dla lokalnej społeczności, dlatego konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań w celu identyfikacji przyczyn podtopień oraz opracowania planu naprawczego.
Uzasadnieniem dla tej interpelacji są nie tylko obawy dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, lecz także koszty związane z niszczeniem infrastruktury kompleksu, co generuje dodatkowe obciążenia finansowe dla miasta. W kontekście planowanych inwestycji na terenie Dotyku Jury, takich jak tężnia solankowa, niezbędne staje się zapobieżenie kolejnym podtopieniom poprzez skuteczne rozwiązanie problemu odwadniania terenu.
Z uwagi na powyższe, w interpelacji zawarte zostały konkretne pytania dotyczące działań podjętych przez miasto w celu rozwiązania problemu podtopień, planów na przyszłość oraz środków finansowych przeznaczonych na naprawę zniszczeń. Dodatkowo wskazano kwestię ubezpieczenia terenu Dotyk Jury oraz planów miasta dotyczących obniżenia poziomu wód gruntowych. W obliczu zgłaszanych obaw mieszkańców i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa oczekuję pilnego podjęcia działań oraz klarownych odpowiedzi na przedstawione pytania.

Dotyczy: Podtopienia kompleksu Dotyk Jury.

 Interpelacja nr 72/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie regularnego podtapiania kompleksu sportowo-rekreacyjnego Dotyk Jury
w Myszkowie, co stwarza poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i komfortu użytkowników. Problem ten jest szczególnie uciążliwy po intensywnych opadach deszczu, kiedy to alejki, kort tenisowy i boiska stają się zalane, uniemożliwiając korzystanie z obiektu.

Należy zwrócić uwagę, że Kompleks Dotyk Jury jest popularnym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Myszkowa, a regularne podtopienia negatywnie wpływają na jego atrakcyjność. Zalane nawierzchnie stwarzają zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, narażając ich na poślizgnięcia i upadki. Problem podtopień jest znany od dłuższego czasu i wymaga szybkiego, skutecznego rozwiązania.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o:

  • Podjęcie natychmiastowych działań mających na celu zidentyfikowanie przyczyn podtopień kompleksu Dotyk Jury.
  • Opracowanie planu i harmonogramu prac naprawczych, które zapobiegną powstawaniu podtopień w przyszłości.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników kompleksu do czasu rozwiązania problemu podtopień.

Proszę również o odpowiedź na pytania:

  • Jakie działania miasto podjęło do tej pory w celu rozwiązania problemu podtopień kompleksu Dotyk Jury?
  • Jakie są plany miasta na przyszłość w tym zakresie?
  • Jakie środki finansowe miasto zamierza przeznaczyć na naprawę zniszczeń spowodowanych podtopieniami?
  • Czy teren  Dotyk Jury jest ubezpieczony ? 
  • Czy miasto ma plan na obniżenie poziomu wód gruntowych, które na dzień dzisiejszy uniemożliwiają lub utrudniają jakiekolwiek dalsze inwestycje ?  

Uzasadnienie:

Kompleks Dotyk Jury w dzielnicy Pohulanka ma za zadanie od 2015 roku służyć mieszkańcom Myszkowa i okolic jako strefa sportu i rekreacji. Regularne podtopienia niszczą infrastrukturę kompleksu (scenę plenerową, kort tenisowy, boiska do piłki nożnej, piłki plażowej i koszykówki, stoły do tenisa stołowego, siłownię zewnętrzną, plac zabaw dla dzieci), co generuje dodatkowe koszty dla miasta. Te koszty z pewnością wzrosną, gdy doczekamy się realizacji planowanych tam dodatkowych inwestycji, np. tężni solankowej

Trzeba koniecznie przemyśleć i zrealizować jakiś system odwadniania tego terenu, oczywiście po zasięgnięciu rady specjalistycznych firm i konsultantów.

Mam nadzieję, że moja interpelacja w tej kwestii będzie skuteczna w doprowadzeniu do rozwiązania problemu podtopień kompleksu Dotyk Jury.

Cytat z komisji 

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że był ostatnio na spacerze na Dotyku Jury i cały ten trawnik, który jest przed boiskami był zalany wodą. Woda podeszła aż po boisko siatkarskie, pod plac zabaw, dosłownie nie było możliwości przejścia. Podejrzewam, że ta woda już zeszła, ale to się będzie powtarzało. Czy jest jakiś sposób, żeby tam odprowadzić tą wodę, żeby nie było takiej sytuacji na przyszłość i żeby to też nie zaszkodziło. Plac zabaw, tam są boisko do  koszykówki, do tenisa. Jeżeli tam wody gruntowe są tak bardzo wysoko to pytanie, czy nie warto zrobić jakiegoś odprowadzenia tej wody.

Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że tam było naturalne odprowadzenie wody.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że gdyby było naturalne odprowadzenie to by ta woda nie stała. Temat jest ważny, bo w ciągu najbliższego roku nam to się wszystko zniszczy. Woda robi duże spustoszenia i nie będzie boiska, ani nie będzie placu zabaw, ani nie będzie całego tego terenu rekreacyjnego. Jest jakiś plan? Czy coś Pan rozmawiał z Burmistrzem, miastem?

Pan Piotr Wysocki dyrektor MOSiR w Myszkowie powiedział, że rozmawiał z panem Burmistrzem na naradzie teraz we wtorek, nie chciałby się wypowiadać. Pan Burmistrz ma tu pomysł jak po prostu zapobiec tej sytuacji.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że polega na tym, że stawy, które są z tyłu one też mają wysoki poziom. Tam jest chyba między trawnikiem, gdzie jest boisko przy muszli, a poziomem wody to jest jakieś 40 cm różnicy, więc pytanie, trzeba było tą wodę odprowadzić w dół rzeki, gdzieś żeby jakieś rowy porobić, bo tak naprawdę ta woda będzie zawsze. Tylko pytanie, czy będzie 20 cm pod powierzchnią ziemi, trawą, czy 40. Nie było dużych ulew aż tak bardzo, może okazać się, że przyjdzie ulewa na wiosnę, czyli w kwietniu będzie padało przez tydzień czasu i woda podejdzie pod wasz budynek gospodarczy, ten socjalny, zaleje wszystko i jeżeli kort tenisowy będzie cały w wodzie, to on nie wiem, czy będzie do odzyskania i będziemy się zastanawiać, czy wydać milion czy dwa na naprawę. 

Burmistrz Miasta p. Włodzimierz Żak zwrócił uwagę, że ten teren generalnie ma taką urodę, że my w niego nie ingerujemy,  niewybetonowaliśmy, alejki są specjalnie zrobione takie, żeby chłonęły, powierzchnia, parkingi też nie są utwardzane betonem. Wszystko po to, żeby uwzględnić jakby specyfikę tego terenu. Po drugie rozwiązanie tutaj akurat tego problemu jest przewidziane tylko musimy dokończyć inwestycję, czyli w tej części, która przewidziana jest pod kąpielisko i budowę, który będzie obsługiwał jakby resztę „Dotyku Jury” to wtedy ten temat dodatkowego jakby odprowadzania wody będzie zrobiony. Został zrobiony drenaż na tej części, która była dawną niecką basenu i to co w tej chwili jest zasypane, to ten drenaż odprowadza wodę, natomiast to co teraz zobaczyliśmy to przez ostatnie kilkanaście lat aż takiego zjawiska nie było jak teraz. W tej chwili te opady, które wystąpiły w ubiegłym tygodniu znaczy półtorej tygodnia temu, to były takie na opady, gdzie zobaczyliśmy wodę w różnych częściach miasta, w częściach i podtopienia, w częściach których ich nigdy nie było. Tak samo jeżeli chodzi o stan rzek to zazwyczaj jak są wysokie opady to Myszków przez ostatnie lata nie borykał się z problemami wezbrania wód, w tej chwili Warta i odnogi była mocno dociążona wodą, więc to też widzieliśmy zjawisko, które wystąpiło, a wcześniej go nie było. Teraz oczywiście też nie wiemy, czy warunki klimatyczne będą tak powodować, że teraz po każdej zimie już będzie na przykład tak dużo wody, czy to było teraz okazjonalnie, a później będziemy mieć tak jak poprzednich latach, że było jednak wręcz odwrotnie, mieliśmy problem i ludzie narzekali, że jest sucho. To jest współgranie wszystkiego, mówimy o obiekcie, który nie został dokończony, więc tutaj też jest szansa na to, żeby to zrobić, natomiast z uwagi pana radnego jak najbardziej są zasadne.

Radna pani Beata Jakubiec – Bartnik powiedziała, że do tej pory właśnie nie było tego problemu i przychodzą do mnie mieszkańcy i mówią: pani doktor, bo tam jest tyle wody, a Ja mówię, no widzicie mówię pan Burmistrz przed wyborami nawet wam zdążył basen zrobić, miał być basen i jest basen. To jest specjalnie dla was zrobione i nie ma rzeczy niemożliwych na „Dotyku jury”.

Radny p. Tomasz Załęcki powiedział, że naturalne pluskawisko. Nie chcę tutaj mówić tego, że woda ma to do siebie, że pada, spływa, idzie, stanowi zagrożenie, a potem spływa do morza, bo to nie o to chodzi. Jeżeli raz woda spadła w tym miejscu raz na 15 lat to trzeba wiedzieć, że za kolejne 15 lat jeszcze raz spadnie. To nie chodzi o to, żeby myśleć pod takim kątem, że może nie spadnie, bo spadnie, może być tak że będzie spadała co 3 lata ta woda. Ja bym tutaj postawił znak zapytania, czy w tym miejscu, stałem nad tym zalewem i sobie wyobrażałem te pluskawisko, w którym miejscu byłoby pod wodą. Tam nawet rzeka, która płynie obok, ten potok, on też jest wysoko, więc bardziej zasadne byłoby zbudowanie czegoś innego w tym miejscu, natomiast nie pogłębiać tego terenu, chyba że bierzemy pod uwagę, że obniżamy poziom gruntowy wszystkich stawów o pół metra niżej, czy nawet o metr, wtedy możemy być pewni, że ziemia dookoła może przyjąć jakąś wodę na wypadek dużego deszczu. Jeżeli tego nie zrobimy zawsze w tym miejscu będzie stała woda, czy zrobimy tam trawnik, park, czy pluskawisko to liczyć się trzeba z tym, że przyjdzie konkretna ulewa i to wszystko zbierze, także koszty byłyby duże. Teraz mamy taką sytuację, że woda opadła, została trawa i dziury i ogólnie kosztów dużych nie ma, natomiast gdyby tam była jakakolwiek większa inwestycja, to są koszty związane z wysokością kilku milionów złotych i to będzie ktoś następny musiał to naprawiać. Tak naprawdę ten przykład, który teraz pokazał się raz na te 10 lat, że w tym miejscu pluskawiska, czy jakiegoś basenu głębokiego uważam, że nie ma sensu budować. Druga sprawa, czekam na informacje od Burmistrza na najbliższej komisji, czy sesji, jakie plany są w tym kierunku? To jest zalew, a w niektórych miejscach było nawet metr, półtora, nie jest to ogrodzone, stała tam woda przez kilka dni, ktoś może iść  z dzieckiem, pies ucieknie dziecko tam za nim pobiegnie wpadnie i będziemy mieć problem. Po co nam to wszystko, więc to jest teren de facto niebezpieczny w takim miejscu i uważam, że trzeba zrobić coś jak najszybciej, żeby uniemożliwić takie sytuacji. Jest dopiero luty, przed nami jest marzec, kwiecień, ulewy jeszcze mogą być, wszystko się jeszcze może zdarzyć. Proszę o informację, jaki jest plan na to, aby umożliwić tej wodzie jak najszybciej spłynąć, żeby w takiej sytuacji nie było w tym roku. 

Załączniki:  3 zdjęcia Dotyku Jury po ostatnich deszczach. 

AKTUALIZACJA: