Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Rewitalizacja terenu „Pohulanka” w roku 2022 (52)

Rewitalizacja terenu „Pohulanka” w roku 2022 (52)

W poniższej interpelacji domagam się przedstawienia konkretów w sprawie rewitalizacji kompleksu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie. Wiemy jedynie, że przeznaczono na ten cel kwotę 350 000 złotych, ale nie wiemy, co za te, niemałe w końcu, pieniądze zostanie zrealizowane, a przecież mieszkańcy mają prawo do takich informacji.

Dotyczy: rewitalizacji terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie.

 Interpelacja nr 52/27/12/2021

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z tym, że w budżecie miasta Myszkowa na rok 2022 znalazła się bardzo ogólna informacja na temat inwestycji w rewitalizację terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie, proszę o przedstawienie bardziej szczegółowej informacji w tym względzie.                   

Uzasadnienie  

Zamieszczona w spisie zadań inwestycyjnych na rok 2022 informacja na temat przeznaczenia 350 000 złotych na rewitalizację terenu rekreacyjnego „Pohulanka” w Myszkowie jest bardzo ogólna. Nie wiadomo, na jakie konkretnie inwestycje zostanie przeznaczona tak wysoka kwota. W związku z tym bardzo proszę o szczegółowe dane na temat konkretów owej inwestycji oraz szczegółowej wysokości kosztów zaplanowanych na poszczególne jej składowe.

Tłumaczenie Pana Burmistrza na sesji mnie nie satysfakcjonuje.