Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Pomnik wielkiego pieca hutniczego Michałów (101)

Pomnik wielkiego pieca hutniczego Michałów (101)

Dotyczy: Pomnik Wielkiego Pieca Hutniczego Michałów. 

Interpelacja nr 101/04/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie Pomnika Wielkiego Pieca Hutniczego Michałów. Jeden z mieszkańców przysłał do mnie informację w tej sprawie, pisząc, że pomnik ten:

…stoi zniszczony, zaniedbany i zarośnięty na końcu ulicy Wiśniowej. Uważam, że tak ważny pomnik, upamiętniający istotną historię naszego miasta, nie powinien tak wyglądać.

I opatrzył tekst poniższym zdjęciem pomnika.

W związku z tym apelem bardzo proszę o zajęcie się tą sprawą i podjęcie jak najszybciej odpowiednich decyzji i działań. Nie możemy pozwolić, aby ten pamiątkowy obelisk całkiem popadł w ruinę. Tym bardziej że interwencji w tej sprawie domagają się od nas sami mieszkańcy Myszkowa.

Uzasadnienie

Na terenie Michałowa, najmniejszej dzielnicy Myszkowa, przy ulicy Wiśniowej, stoi bardzo zaniedbany obelisk z tablicą upamiętniającą miejsce, gdzie powstał pierwszy wielki piec na tych ziemiach. W roku 1837 dzierżawca dóbr braci Bauerertz postawił ten piec na jednym z folwarków. Był to wielki piec metalurgiczny, który wykorzystywał węgiel drzewny jako opał. Wielki piec w Michałowie był częścią Odlewni Stali i Żelaza „Michałów” należącej do braci Bauerertz. 

Obecny stan tego zabytkowego obiektu wymaga natychmiastowych działań konserwatorskich. Należy uporządkować nie tylko sam pomnik, ale także teren wokół niego. Pozostawienie tego miejsca w obecnym stanie byłoby lekceważeniem naszej historii i wielkim zaniedbaniem.