Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Zdalna sesja

Zdalna sesja

Dotyczy: przeprowadzania zdalnej pracy  Rady Miasta Myszkowa, w tym zdalnych komisji i sesji 

Interpelacja nr 22/02/04/2020

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz wprowadzeniem przez władze państwowe kolejnych ograniczeń, związanych z bezpieczeństwem ludzi, i walką z pandemią koronawirusa, wnoszę o przeprowadzenie sesji Rady Miasta Myszkowa, głosowań i prac komisji Rady w sposób zdalny – online 

Uzasadnienie  

Rozwiązanie proponowane powyżej, zgodne jest moim zdaniem z aktualną wiedzą medyczną dotyczącą sposobu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz walki z pandemią. Wszelkie spotkania  grup ludzi w dzisiejszej sytuacji epidemiologicznej są niewskazane, zwiększają bowiem ryzyko zarażenia się koronawirusem i rozprzestrzeniania epidemii. Z drugiej strony samorząd powinien pracować a radni reprezentować aktywnie swoich wyborców, i decydować o sprawach miasta w ramach swoich kompetencji i obowiązków.

Wobec powyższego najbardziej zasadnym wydaje się, przeprowadzanie prac komisji, sesji i głosowań online, przy użyciu stosowanego w myszkowskiej radzie miasta systemu e-sesji. Głosowanie i pracę online stosuje się już w polskim parlamencie, więc tym bardziej można to zrobić w naszej Radzie Miasta. Spraw jest wiele – chociażby kwestia przeznaczenia dodatkowych funduszy na myszkowski szpital. 

Wobec powyższego wnioskuję o wprowadzenie dla Rady Miasta Myszkowa pracy online, zdalnej, w trybie niezwłocznym.