Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Przystąpienia Miasta Myszkowa do kolejnej edycji programu rządowego MALUCH+

Przystąpienia Miasta Myszkowa do kolejnej edycji programu rządowego MALUCH+

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Nabór ofert do kolejnej edycji programu MALUCH+ rozpoczął się 7 września 2020 roku. Budżet na tworzenie nowych i dofinansowanie funkcjonowania już istniejących miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi to 450 mln zł. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki społecznej opublikowało przewodnik po programie, w tym tygodniu resort przygotował odpowiedzi na kolejne, szczegółowe pytania o to jak poprawnie złożyć wniosek. W związku z tym zapytuję :

  • czy miasto Myszków zamierza wziąć udział w kolejnej – właśnie rozpoczynającej nabór wniosków edycji programu rządowego Maluch+ . Jeśli nie zamierza, proszę o informację jakie są tego powody. 

Uzasadnienie  

Program ten realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej , wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Beneficjenci programu mogą otrzymać dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki. „Maluch+” jest programem rocznym, na jego realizację przeznaczono w roku 2021 prawie 450 mln złotych. Jest to kwota znacząca, z której moim zdaniem należy skorzystać. Celem programu „Maluch+” jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki. Beneficjentami zaś mogą być także jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród myszkowian stwierdzam, że będzie to inwestycja bardzo potrzebna dla naszej lokalnej społeczności