Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Pusty rejestr petycji do burmistrza Myszkowa

Pusty rejestr petycji do burmistrza Myszkowa

Dotyczy: Rejestr składanych Petycji w Urzędzie Miasta w Myszkowie

Od roku 2015 każdy urząd ma ustawowy obowiązek publikowania na swoich stronach internetowych skanów petycji, które wpłynęły od mieszkańców. Tymczasem strona BIP Miasta Myszkowa świeci pustkami. Od 5. lat nikt nie zamieścił tam choćby pojedynczego wpisu. Nie możemy się dowiedzieć, o czym ludzie piszą do Burmistrza.

 Interpelacja nr 11/10/12/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Pana Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: 

  • Ile petycji zostało złożonych w ciągu ostatnich 5 lat do Burmistrza Miasta Myszkowa?
  • Dlaczego na stronie BIP Miasta Myszkowa nie ma na rejestru petycji, które zostały skierowane do Burmistrza Miasta Myszkowa? Zakładka, która tam widnieje jest pusta — na potwierdzenie załącznik poniżej.

W związku z tym, iż na stronach Urzędu Miasta nie ma żadnych informacji na temat przesłanych petycji proszę o: 

  • Niezwłoczne zaimportowanie na wyżej wymienioną stronę internetową, petycji do Burmistrza Miasta Myszkowa, które zostały wysłane w ciągu ostatnich 5 lat, 
  • Umieszczenie każdej z petycji na stronę, z podziałem na konkretne lata,
  • Umieszczenie na stronie internetowej miastomyszkow.pl informacji o możliwości przeglądania petycji. 

Uzasadnienie  

Sam kilka lat temu składałem kilka petycję jako mieszkaniec miasta Myszkowa i chciałbym mieć do nich wgląd. Jako radny i zarazem mieszkaniec, chciałbym mieć możliwość sprawdzenia, jakie petycje są składane do Burmistrza Miasta Myszkowa. 

Pragnę nadmienić, iż obowiązuje nowe prawo, które wprowadza nowy obowiązek dla samorządu z korzyścią dla mieszkańca miasta.

Od 6 września 2015 każda gmina (a także m.in. instytucja, Sejm, Senat czy rada gminy) ma obowiązek publikować na swojej stronie www skany otrzymanych petycji wraz z datą jej otrzymania oraz danymi wnioskodawcy (o ile ten wyraził na to zgodę).

Co istotne, zgodnie z art. 8 petycja musi być przez urzędników umieszczona na stronie internetowej. Ponadto muszą oni poinformować, jakie działania podjęli (czyli czy urząd zlecił sporządzenie opinii ekspertom, na jakim etapie jest rozpatrywanie petycji i wreszcie jaka decyzja została podjęta).

Przykład strony internetowej urzędu Miasta Myszkowa, gdzie powinny być zamieszczone petycje z ostatnich kilku lat.