Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Rejestr umów w Urzędzie Miasta w Myszkowie (12/10/12)

Rejestr umów w Urzędzie Miasta w Myszkowie (12/10/12)

Są takie miasta, w których rejestr umów prowadzony jest wzorcowo. Należy do nich np. pobliskie Zawiercie. Myszkowski magistrat ma w tym względzie jeszcze wiele do poprawienia, aby mieszkańcy mieli dostęp do pełnej, podanej w nowoczesny sposób, informacji.

Interpelacja nr 12/10/12/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się do Pana Burmistrza Miasta Myszkowa z prośbą o: 

  1. Uzupełnienie wymaganych informacji w rejestrze umów. Dokładnie chodzi o czas zakończenia umowy oraz kwotę zamówienia. Uważam, że jest to ważniejsza opcja niż np. umieszczone uwagi, które w większości nie są uzupełnione. 

Na dzień dzisiejszy w głównym rejestrze, w podstawowym dokumencie arkuszu kolumny zawierają informacje na temat:  

Daty zawarcia, przedmiotu, strony umowy, Wydziału, Aneksu, Uwagi. 

Proszę, aby od 2020 roku dodane zostały dodatkowe dwie kolumny:

Data zawarcia, Data zakończenia, strona umowy, Wydział, Aneksy, Kwota umowy, Uwagi 

Aby ułatwić zrozumienie problemu, chciałabym nadmienić, iż ten system lepiej jest zrobiony w UM Zawiercie. 

  1. Dodanie na stronie internetowej wyszukiwarki, która pozwoli mieszkańcom na szybkie odnalezienie interesującej go umowy. Zmiana ta jest istotna również ze względu na wytyczne skierowane z ministerstwa, które pozwolę sobie zacytować: „Proszę o przystosowanie rejestru umów Zgodnie z założeniem, rejestr ma być utworzony w taki sposób i w takiej formie, aby zainteresowany miał możliwość przeszukiwania oraz sortowania zawartych w nim informacji”.

Uzasadnienie  

Obecna forma arkusza jest już staroświecka, niewygodna i nieintuicyjna. Nie ma możliwości wyszukiwania po nazwie, kwocie, dacie, a to utrudnia odnajdywanie umów, którymi mieszkaniec jest zainteresowany. Zwiększenie przejrzystości pracy Urzędu Miasta Myszkowa poprzez stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych, z pewnością zwiększyłby transparentność samorządu m.in poprzez kontrolę społeczną nad pracą Urzędu Miejskiego.

W myśl postanowień projektu tworzony rejestr umów obejmować ma m.in. informacje dotyczące daty zawarcia umowy; dane identyfikujące kontrahenta tj. jego nazwę wraz z numerem NIP, lub imię i nazwisko kontrahenta umowy; przedmiot umowy; datę początkową i końcową okresu realizacji umowy; całkowitą wartość przedmiotu umowy; tryb jej zawarcia; wskazanie, czy przedmiot umowy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wyliczone w przepisie informacje, jak również wszelkie dokonane zmiany, podmiot zobowiązany będzie wprowadzić do rejestru nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy lub od daty dokonania zmian w umowie.