Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Myszków – remont Ronda Flagi

Myszków – remont Ronda Flagi

Dotyczy: Remont Ronda Flagi w Myszkowie

Remont to działanie, które ma doprowadzić coś w złym stanie do stanu dobrego lub bardzo dobrego. Remont Ronda Flagi rodzi wiele pytań mieszkańców, ponieważ nie widzą zmian na lepsze, chociaż jakieś prace budowlane tam trwały. Chcą wyjaśnień, o co tu chodzi i czy remont będzie kontynuowany?

Interpelacja nr 6/18/11/2019

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z remontem, naprawą i budową pasów na rondzie mam kilka pytań. 

  • Czy została już przeprowadzona inwentaryzacja wykonanych robót budowlanych na ww. rondzie 
    w związku zakończeniem oraz zejściem wykonawcy z budowy? 
  • Czy zlecenie zostało dobrze wykonane — czy były jakieś zalecenia powykonawcze ze strony miasta?
  • Czy masa wiążąca między kostkami została dobrze wykonana „zgodnie ze sztuką budowlaną”? 
  • Jakie były koszty remontu Ronda Flagi w Myszkowie w tym roku?
  • Czy jest gwarancja na wykonaną usługę, jaka i na jaki okres?

Uzasadnienie  

Mieszkańcy Myszkowa zwracają się do mnie z zapytaniem, czy remont został ukończony.

Jak widać, rondo po remoncie wydaje się w gorszym stanie, niż przed. Pasów nowych nie widać lub słabo  i ma się wrażenie, że ta masa uszczelniająca rozlała się po kostce brukowej. Efekt jest fatalny.