Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Teren gminy Koziegłowy przy Alei Wolności (93)

Teren gminy Koziegłowy przy Alei Wolności (93)

Dotyczy: Przejęcie fragmentu terenu gminy Koziegłowy usytuowanego przy Alei Wolności w Myszkowie

Interpelacja nr 93/03/2024 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interpelacją w sprawie fragmentu terenu gminy Koziegłowy, który warto byłoby przyłączyć do Myszkowa. Od kilku już lat poruszamy ten temat w dyskusjach, jednak szybko znika i nie ma swojego pozytywnego zakończenia. Moim zdaniem należy do niego powrócić i zakończyć go pozytywnie dla miasta Myszkowa, tym bardziej że włodarze gminy Koziegłowy w deklaracjach słownych wsparli nas i nie są przeciwni temu pomysłowi.
Przypominam, że jest to teren zamieszkany przez kilkanaście rodzin. Dodatkowo jest tam usytuowany pomnik poległych mieszkańców Myszkowa, który faktycznie stoi obecnie na terenie gminy Koziegłowy, ale to my się nim opiekujemy. Z racji, że ten pomnik ma w tytule „Poległych za Ziemię Myszkowską”, więc czujemy się do tego zobowiązani, a od lat sam pomnik jest przez nas utrzymywany.

Powstaje pytanie, dlaczego przez tyle lat nie udało się dokończyć tej kwestii. I dlaczego pan
burmistrz nie skorzystał z trzech kadencji, aby chociaż zacząć rozmowy z sąsiednią gminą. Czy wtedy nie można było tego w jakiś sposób uregulować po negocjacjach z gminą Koziegłowy? Czy pan burmistrz brał kiedykolwiek pod uwagę taką możliwość, żeby przyłączyć właśnie te tereny historycznie myszkowskie, czyli Pomnik i Leśniczankę, łącznie z budynkiem, żeby spróbować rozmawiać z gminą Koziegłowy o tym, czy taka możliwość istnieje administracyjnie, czy chociażby uregulować to na przykład na zasadach historycznych?
Bądźmy szczerzy, większość mieszkańców Myszkowa traktuje Leśniczankę jako swoją ziemię, a mało kto wie, że rondo przy Leśniczance, cały ten kompleks przy Leśniczance tak de facto nie leży w granicach miasta Myszkowa. Ulica Czarka jest w gminie Koziegłowy.


Uzasadnienie:

Uważam za bardzo zasadne złożenie interpelacji w sprawie przyłączenia fragmentu terenu gminy Koziegłowy do Myszkowa, ponieważ przemawiają za tym:

  • Względy historyczne i społeczne: Teren ten jest historycznie związany z Myszkowem, a mieszkańcy identyfikują się z naszym miastem. Dodatkowo, na tym obszarze znajduje się Pomnik Poległych mieszkańców Myszkowa, który jest przez nas utrzymywany, co świadczy o naszym zobowiązaniu do opieki nad tym terenem.
  • Wsparcie władz gminy Koziegłowy: Deklaracje słowne ze strony włodarzy gminy Koziegłowy wskazują na ich otwartość na ten pomysł, co stwarza możliwość pozytywnego rozwiązania sprawy.
  • Pilnowanie terenu gminy Koziegłowy na którym jest pomnik: Pomimo odległości, to Myszków zajmuje się opieką nad terenem gminy Koziegłowy, co podkreśla potrzebę uregulowania tej sprawy.

Wszystkie te argumenty wskazują na konieczność podjęcia działań w celu pozytywnego rozwiązania tej kwestii, z korzyścią dla mieszkańców Myszkowa oraz gminy Koziegłowy.

W interpelacji przedstawiam trzy możliwości rozwiązania problemu:
a) Finansową – poprzez odkupienie ziemi za symboliczną kwotę.
b) Odzyskanie – na podstawie dokumentacji historycznej, że tereny te powinny należeć do Myszkowa.
c) Porozumienie między gminami – w sprawie uregulowania granic. Na pewno jest jakaś część np. lasu, która mogłaby być przekazana dla gminy Koziegłowy w ramach porozumienia. Jest to popularna forma porozumień między gminami.

W związku z interpelacją, proszę o zorganizowanie przez burmistrza spotkania w przyszłej kadencji na komisji w radzie miasta dotyczącego „Możliwości prawnych uregulowania obszaru przy Parku Leśniczanka”. W tej kwestii konieczne jest zainicjowanie odpowiedniej procedury. Należy zwrócić uwagę, że mieszkańcy Myszkowa, w przeprowadzonej przeze mnie ankiecie, wyrazili jednoznaczne stanowisko. Większość opowiedziała się za włączeniem tych obszarów do Myszkowa. Wyniki ankiety jasno wskazują na preferencje mieszkańców. W związku z tym apeluję o uwzględnienie woli społeczności lokalnej i podjęcie działań w omawianym zakresie.