Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Tężnia solankowa za 2,5 miliona (74)

Tężnia solankowa za 2,5 miliona (74)

Zgłaszam interpelację w sprawie planowanej budowy tężni solankowej w naszym mieście. Obawy wzbudza znaczny wzrost kosztów inwestycji z początkowych 800 000 złotych do obecnych 2,5 miliona złotych, który nie jest w pełni uzasadniony. Dodatkowo brak wcześniejszej informacji dla radnych o zmianach w planach dotyczących tężni, a także niejasności co do tego, co dokładnie ma zostać zrealizowane za tę kwotę, wzbudzają poważne pytania i obawy wśród mieszkańców.

W trakcie sesji, zgodnie z protokołem, zostały przedstawione porównania kosztów budowy tężni w innych miastach, które budzą dodatkowe wątpliwości co do uzasadnienia tak dużego wzrostu kosztów w naszym przypadku. Radni wyrazili obawy co do braku informacji oraz nieprzejrzystości w podejmowaniu decyzji dotyczących tej inwestycji.

W związku z powyższym interpelacja ma na celu uzyskanie jasnych odpowiedzi od władz miejskich w kwestii uzasadnienia wzrostu kosztów, ewentualnych zmian w planach inwestycyjnych oraz działań podejmowanych w celu zbadania możliwości zmniejszenia kosztów lub przekierowania środków na inne priorytetowe inwestycje. Apelujemy także o zapewnienie, że w przyszłości radni zostaną wcześniej poinformowani o istotnych zmianach w planach inwestycyjnych, aby mogli w pełni wyrazić swoje zdanie na temat decyzji podejmowanych w imieniu miasta.

Dotyczy: Środki przeznaczone na budowę tężni solankowej.

 Interpelacja nr 74/03/2024   

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Chciałbym zgłosić interpelację w sprawie tężni solankowej, która została zaplanowana do realizacji w naszym mieście. Jestem zaniepokojony znacznym wzrostem kosztów tej inwestycji w porównaniu do wcześniejszych szacunków. Zgodnie z informacjami, jakie posiadam, budowa tężni miała pierwotnie kosztować około 800 000 złotych, natomiast teraz została wyceniona na około 2,3 miliona złotych. Jest to znaczący wzrost, który wydaje się nie być w pełni uzasadniony. 

Na sesji wymieniłem jakie ceny są obecne na rynku jeśli chodzi o budowę tężni. Podałem też, informacje o wielkości miast jakie w jakich tężnie są budowane. Analiza podobnych inwestycji w miastach takich, jak Miasteczko Śląskie (tężnia za 176 000 zł) czy Częstochowa (miasto ok. 200 000 mieszkańców, tężnia za 400 000 zł), gdzie koszty budowy tężni były znacznie niższe, a także przyjęcie informacji o planowanej inwestycji w Elblągu wartości 400 000 złotych, nasuwa pytanie, dlaczego koszty naszej tężni są tak wysokie. Aż 2,5 miliona złotych! Co to za potężna tężnia ma za nie powstać?!

Dodatkowo, jako radni, nie zostaliśmy poinformowani o zmianach w planach dotyczących tężni. Nie mieliśmy okazji przedyskutować tematu ani wyrazić swojej opinii na temat zwiększenia kosztów inwestycji, czy możliwych alternatyw.

Dlatego też chciałbym zapytać:

  • Czy miasto dysponuje aktualnymi informacjami dotyczącymi tężni, w tym powodem znacznego wzrostu kosztów? Proszę w odpowiedzi do tej interpelacji opisać dokładnie jakie kwoty, na co mają być przeznaczone.  
  • Czy dokonano jakichkolwiek zmian w zakresie inwestycji, które mogłyby usprawiedliwić ten wzrost? Może miasto ma zamiar wybudować coś jeszcze oprócz tężni w ramach tego budżetu?
  • Czy zostały podjęte kroki w celu zbadania możliwości zmniejszenia kosztów lub przekierowania środków na inne priorytetowe inwestycje? 

Odpowiedź, którą dostałem po sesji, nie satysfakcjonuje mnie. Nie było konkretnej informacji, o którą pytałem, jakie koszty dodatkowe spowodowały wzrost inwestycji aż o 1,5 miliona złotych. 

Proszę również o zapewnienie, że w przyszłości radni zostaną wcześniej poinformowani o istotnych zmianach w planach inwestycyjnych, aby mogli w pełni wyrazić swoje zdanie na temat decyzji podejmowanych w imieniu miasta.

Uzasadnienie:

Zmiana wysokości kosztów budowy tężni solankowej w Myszkowie na 2,5 miliona złotych budzi moje zaniepokojenie, ponieważ doświadczenie życiowe pokazuje, że koszty te powinny być dużo mniejsze. Rodzą się pytania, co tak naprawdę za tę kwotę będzie zrealizowane, dlaczego radni o tych, być może, nowych planach nic nie wiedzą i nie pyta się ich o zgodę na realizację nowych przedsięwzięć. 

Planowane inwestycje miasta powinny być przedstawiane radnym w sposób przejrzysty, zgodny z prawdą, transparentny i w odpowiednim czasie, aby mogli wypowiedzieć swoje opinie i podjąć najlepszą decyzję
z możliwych

Cytat z protokołu sesji  nr LXVII z dnia 28.09.2023r. 

Radny p.Tomasz Załęcki powiedział, że ma tutaj kilka pytań odnośnie tej tężni solankowej. Mamy informację, że tężnia będzie kosztowała 2,5 miliona złotych niecałe, natomiast z tego, co pamiętam, w zeszłym roku tężnia miała kosztować 800 000 zł. Spojrzałem sobie, żeby nie być gołosłowny i też nie rzucać słów na wiatr, sprawdziłem sobie miasta, które w ostatnich miesiącach ogłaszały przetargi na budowę tężni. 

Dla porównania Miasteczko Śląskie- tężnia za 176 000 zł. Inwestycja czerwiec 2023. Łomża miasto 60 000 mieszkańców, tężnia za 800 000 zł, realizacja lipiec 2023. Miasto duże Elbląg 120 000 mieszkańców. Jeszcze taki duży artykuł, że tężnia będzie kosztowała budżet mniej niż zakładano o 100 000 zł czyli też ceny idą na dół, jest jakaś konkurencja. Tężnia za 400 000 zł- miasto Elbląg ma 120 000, buduje tężnie za 400 000 zł. Myśmy, jako radni tutaj w zeszłym roku, pamiętam moje słowa, powiedziałem panu burmistrzowi, że jeżeli znajdzie dofinansowanie, to ja mu tą zgodę wyrażę i jestem za. 

Jest dofinansowanie, ale okazało się, że tężnia w ciągu jednego roku podrożała z 800 000 zł na 2,5 miliona i znowu wracamy do punktu wyjścia czyli braku informacji, jaką my, jako radni nie uzyskaliśmy. Tak naprawdę ja nie pamiętam, żeby tutaj ktoś nam się chwalił albo przedstawił radnym informację, że jest zmiana planów, że to jednak tężnia będzie na miarę Ameryki. 

Przypomnę, że w Częstochowie tężnia była warta bodajże też 400 000 zł. Wypadałoby może przyjść na komisję i powiedzieć słuchajcie w ramach tej tężni chcę zrobić cały park, bo może to o to chodzi, że na przykład nie wiem jakiś park, jakieś inne tematy, to warto byłoby nazwę zmienić tego projektu, na przykład na tężnia plus inne tematy, żeby być prawdomównym, bo chyba wydaje mi się, że podstawą jakiekolwiek komunikacji między radnymi, a miastem, to jest prawdomówność. 

To są fakty. Jeżeli my, tutaj radny Adam wcześniej powiedział, że tutaj każdego dnia dostajemy taką informację od was, takie podstawy, aby wam nie ufać. Praktycznie tak mamy cały czas czy na komisjach czy na sesji. Przypomnę, że swego czasu była budowa dzielnicy Krasickiego, to ludzie w większości albo nawet i wszyscy myśleli, że to chodzi o drogę Krasickiego. To jest takie wprowadzanie w błąd niepotrzebne. 

Mam do pani burmistrz pytanie. Jaki jest powód, po pierwsze, dlaczego tego nie omówiliśmy na komisji? Dlaczego burmistrz czy ktoś z urzędu do nas nie przyszedł i nie powiedział słuchajcie jest zmiana planów. Zamiast tężni robimy jeszcze 15 innych tematów, dlatego ta inwestycja będzie o tyle więcej kosztować nas. 

Warto byłoby się radnych zapytać o to, warto byłoby się zapytać o nasze zdanie, może nie na sesji, bo nie będziemy tutaj robić przestawienia, ale na najbliższej komisji, bardzo bym chciał uzyskać informację, co jest w ramach tej tężni? Jeżeli jest jakaś inwestycja, która nagle z 800 000 zł rośnie na 2,5 miliona zł, to wypadałoby się podzielić tą informacją z radnymi. Słuchajcie jest większa kwota, temat do omówienia, zmiana jakichś naszych uzgodnień wcześniejszych. Zapytać się radnych czy miasto na to stać, bo jest dofinansowanie, a moglibyśmy to dofinansowanie przeznaczyć na inną  inwestycję. Możliwości jest dużo.

Mam tutaj pytanie jeszcze od kolegi, bo też my, jako radni nie wiemy, co z tym zrobić. Czy dostanę na piśmie tą odpowiedź czy pani dzisiaj ma tą informację. Jeśli pani nam dzisiaj powie, że nie odpowie, to chociażby jakiś termin przynajmniej kilkudniowy. Ja za bardzo nie chcę czekać do końca listopada z tą informacją. 

Źle świadczy o tym, że na sesji radni się dowiedzą, bo to sprawozdanie dostaliśmy chyba dzisiaj rano czyli to nie było sprawozdanie, które mogliśmy zobaczyć tydzień wcześniej czy kilka dni wcześniej. Otrzymaliśmy je dzisiaj rano, chyba w trakcie sesji. 

Druga sprawa. Mamy te informacje i tak to wygląda teraz, że pewnie już wszyscy wiedzą, oprócz radnych, o tej inwestycji, a my nie wiemy. I też jest taka sytuacja, że znowu jest powtórka problemu, że na sesji musimy dopytywać się o te informacje. Było teraz komisji dużo. Ten temat mógł ktokolwiek nam przestawić i byśmy chociaż go omówili. Swoją drogą chcę powiedzieć, że mamy dużo różnych możliwości finansowania, ale mamy też duże potrzeby. Temat tężni był omawiany w zeszłym roku, chyba dobre kilka sesji, kilka komisji i była mowa tylko o tężni. 

Podsumowując albo ktoś specjalnie nas omija albo ktoś specjalnie próbuje uprawiać taką politykę, że jak najmniej przekazywać informacje, jak najmniej dać możliwość obejrzenia projektu albo jak najwięcej przemycić pewnych rzeczy bez wiedzy radnych. 

Taką drogą daleko nie zajdziemy, będą cały czas konflikty, będą cały czas nieporozumienia i ta nić, która jeszcze jakaś jest między nami, to ona już nie istnieje. 

Pani burmistrz, jeżeli ma pani tą informację dzisiaj przekazać mieszkańcom, jakim cudem stało się, kiedy inne miasta budują tężnie po 400-500 000 zł, dookoła nas, a my nagle z 800 000 zł chcemy zbudować tężnię za 2,5 miliona zł. Niech pani się tutaj wytłumaczy przed nami, jak to pani widzi albo coś nam przekaże, o czym nie wiemy. Może faktycznie w ramach tej tężni jest jakiś kompleks jeszcze inny albo jakieś inne  inwestycje, które burmistrz chce zrobić, ale nie chciał nam przekazać. Bardzo proszę o te informacje.

AKTUALIZACJA: