Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Tytułowanie interpelacji na stronie miasta Myszkowa (67)

Tytułowanie interpelacji na stronie miasta Myszkowa (67)

Problem opisany w mojej interwencji dotyczy czytelności strony internetowej w dziale poświęconym interpelacjom. Obecnie interpelacje są opatrzone jedynie podpisem „Interpelacja” oraz datą, co utrudnia ich identyfikację i wyszukiwanie. A można to uporządkować tak, aby każdy obywatel mógł od razu wyszukać po dacie, temacie i opisie lub linku do odpowiedzi poszukiwany przez siebie tekst.

Dotyczy: Tytułowania interpelacji na stronie internetowej.

Interpelacja nr 67/03/2024

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

Zwracam się z interwencją w sprawie czytelności strony internetowej miasta Myszkowa w dziale poświęconym interpelacjom. W związku z brakiem nazewnictwa interpelacji na stronie internetowej proponuję, aby każda interpelacja była opatrzona konkretnym tytułem, który odzwierciedla jej treść. Tytuł powinien być zwięzły i informacyjny, aby ułatwić mieszkańcom odnalezienie interpelacji, która ich interesuje. Obecnie interpelacje są opatrzone jedynie podpisem „Interpelacja” oraz datą, co utrudnia ich identyfikację i wyszukiwanie. A można by to uporządkować w następujący sposób:

  1. Tytuł – krótki, zwięzły opis tematu interpelacji.
  2. Temat – kategoria, do której należy interpelacja (np. edukacja, transport, bezpieczeństwo).
  3. Datę złożenia – datę, kiedy interpelacja została złożona.
  4. Datę odpowiedzi – datę, kiedy udzielono odpowiedzi na interpelację.
  5. Opis – krótki opis treści interpelacji.
  6. Link do odpowiedzi – link do strony z odpowiedzią na interpelację.

Dobrym zwyczajem jest też wyszukiwarka interpelacji na stronie internetowej. Jest to prosty skrypt , moduł, a znacząco pomoże mieszkańcom dotrzeć do informacji. 

Uzasadnienie:

Nazywanie interpelacji konkretnymi tytułami oraz dodanie kilku proponowanych zakładek ma wiele zalet:

  • Ułatwia szybką identyfikację interpelacji i jej tematu, umożliwiając łatwiejsze wyszukiwanie interpelacji.
  • Zwiększa przejrzystość i czytelność strony internetowej.
  • Nazywanie interpelacji konkretnymi tytułami jest zgodne z dobrymi praktykami tworzenia stron internetowych.

Warto dodać, że wiele miast, dążąc do bycia przejrzystym i przyjaznym dla użytkownika, stosuje właśnie taką zasadę organizacji informacji na swoich stronach internetowych. Takie podejście nie tylko podnosi standardy komunikacji miejskiej z mieszkańcami, ale również nie utrudnia odnalezienie interesujących ich interpelacji. To krok w kierunku budowania otwartego dialogu między władzami miasta a jego mieszkańcami, co jest kluczowe dla tworzenia zaufania i wzmacniania lokalnej społeczności. Przyjęcie takich zmian w Myszkowie mogłoby stanowić model do naśladowania dla innych samorządów, podkreślając zobowiązanie miasta do transparentności i otwartości wobec swoich mieszkańców.

Przykładowe podglądy widoczności interpelacji 

AKTUALIZACJA: