Tomasz Załęcki

Radny miasta Myszkowa
Interpelacja – Droga leśna

Interpelacja – Droga leśna

Dotyczy: ustawienia szlabanów blokujących wjazd na drogę leśną między ulicami Letniskową a Koziegłowską w Myszkowie 

Interpelacja nr 28/17/06/2020         

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1432, Dz. U. z 2018 r. poz. 1349, Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)  wnoszę o przekazanie Panu Burmistrzowi Miasta Myszkowa niniejszej interpelacji i odpowiedź na nią w formie pisemnej.

W związku z wysypywaniem  przez nieznanych sprawców odpadów na drodze leśnej znajdującej się pomiędzy ulicami Letniskową  a Koziegłowską w Myszkowie, wnioskuję o zamknięcie dostępu do niej szlabanami. 

Uzasadnienie  

Według aktualnych informacji, które są w moim posiadaniu,  przy wskazanej na załączonej do niniejszej interpelacji mapie  – leśnej drodze, powstają masowo lokalne, nielegalne wysypiska śmieci. Aby zlikwidować albo chociaż ograniczyć ten proceder, należy moim zdaniem na wjazdach na tą drogę – znajdujących się w ciągu ulic : Koziegłowskiej i Letniskowej w Myszkowie, postawić szlabany blokujące możliwość ruchu dla samochodów. Ponieważ wyżej omawiana droga leśna należy do miasta Myszkowa, zasadnym jest podjęcie przez miasto tego typu działań.

Dokładnie takie same szlabany są w większości drogach w gminie Poraj, między innymi w  Żarkach letnisko, tam ten problem został rozwiązany.